top
logo

UCZNIOWIE

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Organizacja roku szkolnego połączona z planem spotkań wywiadowczych z rodzicami:

24 września 2018 (kl. IV - VIII) i 26 września 2018 (kl. I - III) – pierwsze, organizacyjne zebranie z rodzicami,

26 listopada 2018 (kl. I - III) i 28 listopada 2018 (kl. IV - VIII) – zebrania wywiadowcze z rodzicami po połowie pierwszego półrocza,

23 grudnia 2018 - 31 grudnia 2018 – zimowa przerwa świąteczna,

3 stycznia 2019 – zakończenie klasyfikacji śródrocznej, koniec pierwszego półrocza,

4 stycznia 2019 – klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej,

7 stycznia 2019 (kl. V - VIII) - zebrania z rodzicami na zakończenie półrocza, zapoznanie z wynikami klasyfikacji śródrocznej

9 stycznia 2019 (kl. I - IV) - zebrania z rodzicami na zakończenie półrocza, 

14 stycznia 2019 - 27 stycznia 2019  - ferie zimowe,

15, 16 i 17  kwietnia 2019 - egzamin ósmoklasisty,

18 kwietnia 2019 - 23  kwietnia 2019 - wiosenna przerwa świąteczna,

13 maja 2019 (kl. I - IV) - zebrania wywiadowcze z rodzicami,

15 maja 2019 (kl. V - VIII) - zebrania wywiadowcze z rodzicami – przedstawienie ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego, 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej,

13 czerwca 2019 – zakończenie klasyfikacji,

14 czerwca 2019 - klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej,

19 czerwca 2019 - wręczenie stypendiów,

21 czerwca 2019 – zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

 

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

(trzeci poniedziałek miesiąca od 16.00 – 17.00)

15 października 2018

17 grudnia 2018 

18 lutego 2019 

18 marca 2019

15 kwietnia 2019 

3 czerwca 2019  (pierwszy poniedziałek miesiąca)

 

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Zgodnie z § 5, ust. 1  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1603)  Dyrektor Szkoły podaje  dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zaproponowane przez  Radę Pedagogiczną  i zaopiniowanie pozytywnie przez  Radę Rodziców:

 

2 listopada 2018 r.(piątek) Dzień Zaduszny

15,16,17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek - środa )  egzamin ósmoklasisty 

29,30 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek)  przed Świętem Pracy 

2 maja 2019 r. (czwartek) – Święto Flagi RP

19 czerwca 2019 r.(środa) wręczenie stypendiów

 

W w/w dniach szkoła organizować będzie zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. od 7.00 do 16.30 oraz inne zajęcia w zależności od charakteru dnia wolnego np.: rekreacyjno – sportowe, patriotyczne, rocznicowe itp.

 

 

 


bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.