top
logo

UCZNIOWIE

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Organizacja roku szkolnego połączona z planem spotkań wywiadowczych z rodzicami:

18 września 2017 (kl. IV - VII) i 20 września 2017 (kl. I - III) – pierwsze, organizacyjne zebranie z rodzicami,

27 listopada 2017 (kl. I - III) i 29 listopada 2017 (kl. IV - VII) – zebrania wywiadowcze z rodzicami po połowie pierwszego półrocza,

23 grudnia 2017 - 31 grudnia 2017 – zimowa przerwa świąteczna,

22 stycznia 2018 – zakończenie klasyfikacji śródrocznej, koniec pierwszego półrocza,

25 stycznia 2018 – klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej,

29 stycznia 2018 (kl. I - III) - zebrania z rodzicami na zakończenie półrocza, 

31 stycznia 2018 (kl. IV - VII) - zebrania z rodzicami na zakończenie półrocza, zapoznanie z wynikami klasyfikacji śródrocznej

12 lutego 2018 - 25 lutego 2018  - ferie zimowe,

29 marca 2018 - 3  kwietnia 2018 - wiosenna przerwa świąteczna,

14 maja 2018 (kl. I - III) - zebrania wywiadowcze z rodzicami,

16 maja 2018 (kl. IV - VI) - zebrania wywiadowcze z rodzicami – przedstawienie ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego, 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej,

15 czerwca 2018 – zakończenie klasyfikacji,

18 czerwca 2018 - klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej,

22 czerwca 2018 – zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

 

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

(trzeci poniedziałek miesiąca od 16.00 – 17.00)

16 października 2017

18 grudnia 2017 (trzeci poniedziałek miesiąca)

26 lutego 2018 (czwarty poniedziałek miesiąca)

19 marca 2018

16 kwietnia 2018

4 czerwca 2018 (pierwszy poniedziałek miesiąca)

 

 

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1603)  Dyrektor Szkoły podaje  dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zaproponowane przez  Radę Pedagogiczną  i zaopiniowanie pozytywnie przez  Radę Rodziców:

 

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)  przed 1 maja 

2 maja 2018 r. (środa) – Święto Flagi RP

4 maja 2018 r. (piątek) - po Świecie Konstytucji 3- maja

1 czerwca 2018 r.(piątek) po Bożym Ciele

21 czerwca 2018 r. (czwartek) przed zakończeniem roku szkolnego

W w/w dniach szkoła organizować będzie zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. od 7.00 do 16.30 oraz inne zajęcia w zależności od charakteru dnia wolnego np.: rekreacyjno – sportowe, patriotyczne, rocznicowe itp.

 

 

 


bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.