top
logo

UCZNIOWIE

Konkursy

Konkursy Matematyczne w roku szkolnym 2017/2018

W naszej szkole dla uczniów pasjonujących się matematyką, organizujemy konkursy o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Stwarzają one uczniom okazję do sprawdzenia poziomu swojej wiedzy i porównania jej z wiedzą uczniów z całej Polski. Uczestnicy konkursów matematycznych rozwijają umiejętności rozwiązywania nietypowych zadań, nabywają umiejętności pracy w grupie, mają możliwości osiągania sukcesów.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie rywalizowali w:

 

XIII OLIMPIADA MATEMATYCZNA JUNIORÓW –   Etap szkolny odbył się 28.09.2017r. Wzięło w nim udział 7 uczniów. Do II etapu     zakwalifikował się Dominik Krzemień z klasy 7b

 

MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY  -W etapie szkolnym - 24.11.2017r udział wzięło 9 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się:  Mateusz Burdyl (6b),  Dominik Krzemień (7b),  Zuzanna Sacha (7b),  Adam Surmacz (7b)

 

II MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS 4, 5 i 6 organizowany przez SCE w Tarnowie oraz PSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Etap szkolny odbył się 27.11.2017r i uczestniczyło w nim 50 uczniów naszej szkoły. Organizatorem etapu rejonowego - 30.01.2018r była nasza szkoła i reprezentowało nas 14 uczniów: Julia Kondziołka,  Szymon Burdy,  Natalia Stachowicz,  Kacper Maciejewski,  Katarzyna Put, Piotr Leś,  Maciej Żurek,  Gabriela Grzebieniarz,  Maria Solak,  Jakub Olchowa,  Mateusz burdy, Ignacy Bujak,  Kamil Płoński oraz  Klaudia Sambor.

FINALISTAMI konkursu - 13.03. 2018r  w  Dąbrowie Tarnowskiej  - zostali Natalia Stachowicz (4c), Put Katarzyna (4c), Burdyl Szymon (4a) oraz Maria Solak (5a)

 

KRAKOWSKA MATEMATYKA – XII edycja konkursu pod hasłem „Wolność zaczęła się w Krakowie” W etapie szkolnym 30.11.2017r uczestniczyło 50 uczniów. Finalistami etapu wojewódzkiego, który odbył się 23.03.2018r zostali  Burdyl Szymon,  Witkowski Jakub,  Dyba Klaudia i  Burdyl Mateusz.

 

MIĘDZYNARODOWY  KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY

– odbył się 15.03.2018r.  Udział wzięło 86 uczniów naszej szkoły, z  klas II –VII. Wyróżnienia w konkursie zdobyli z: Kl. III – Palej Filip, Hebda Jaromir, Łabno Jakub, Jakubas Marcel, Kl. IV – Kondziołka Julia, Maciejowski Kacper, Leś Piotr, Gałat Nikodem, Stachowicz Natalia, Kl. V – Solak Maria, Mikołajek Kacper, Dyba Klaudia, Kl. VI – Burdyl Mateusz, Bujak Ignacy

 

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS V

W etapie  szkolnym - 27.03.2018r uczestniczyło    12   uczniów. Do etapu powiatowego, który odbył się  18.05.2017r zakwalifikowali się Maria Solak i Kacper Mikołajek.

 

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO – EKONOMICZNY –SKO

W etapie szkolnym 06.04.2017r uczestniczyło 14 uczniów z klas V i VI. W finale 6.06.2018r naszą szkołę reprezentowali Klaudia Sambor, Mateusz Burdyl i Ignacy Bujak.

Wszystkim uczestnikom oraz finalistom GRATULUJEMY oraz życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                              Barbara Musiał

Powiatowy Konkurs Historyczny "Kazimierz Wielki i jego czasy ”

 Karolina Hebda zdobyła   I miejsce   w  VI  Powiatowym Konkursie Historycznym „ Kazimierz Wielki i jego czasy”  zorganizowanym  przez Stowarzyszenie  Przyjaciół Ziemi Czchowskiej,  Miejski  Ośrodek  Sportu i Rekreacji,  Zespół Szkół i Przedszkola w Złotej pod patronatem  Starosty Brzeskiego i Burmistrza Czchowa. Celem  konkursu było przybliżenie dzieciom i młodzieży faktów z życia i działalności  Kazimierza Wielkiego,  ukazanie wzorcowej postawy Wielkiego Budowniczego państwa polskiego,  rozbudzenie zainteresowania przeszłością  oraz kształtowanie  postaw patriotycznych i obywatelskich. Organizowany był w  trzech kategoriach wiekowych:   szkół podstawowych,  gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych. Etap szkolny odbył się  25.04.2018r.  Uczestniczyli w nim :   Julia Kondziołka z kl. IV e,  Katarzyna Franczyk z kl. IV e,  Mateusz Sacha  z kl. IV d , Szymon Gaczoł z kl. V c ,  Wiktoria Rudnicka z kl. VI a,  Oliwia Stypka z kl. VI a,  Karolina Hebda z kl. VI b, Wiktoria Kica z kl. VI c, Klaudia Sambor z kl. VI c, Kamil Płoński z kl. VI c.   Do etapu powiatowego , który miał miejsce 14.06.2018r. zakwalifikowali się :   Katarzyna Franczyk,  Mateusz Sacha, Szymon Gaczoł,  Wiktoria Rudnicka,  Oliwia Stypka,  Karolina Hebda,  Klaudia Sambor,  Kamil Płoński. W trakcie  konkursu finałowego został przeprowadzony  dodatkowy konkurs  związany z   100 rocznicą  odzyskania przez Polskę niepodległości. I miejsce wśród uczniów szkół podstawowych zdobył Mateusz Sacha.  Gratuluję i życzę dalszych sukcesów 

                                                                                          Grażyna Pleśniarska - Gwizdała                                      

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Jak mogę chronić środowisko?” – oddział filialny w SP ZOZ w Brzesku

W związku z przypadającym na 05.06 Światowym Dniem Ochrony Środowiska na oddziale dziecięcym został zorganizowany konkurs plastyczny pt. ”Jak mogę chronić środowisko?”. W konkursie udział wzięły przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Ze złożonych prac Komisja wyłoniła sześciu finalistów: miejsce I – Amelia i Konrad, miejsce II – Weronika, miejsce III – Oktawian i Dawid, wyróżnienie – Patrycja. Galerię zdjęć wygranych prac prezentujemy poniżej, a całą wystawę można podziwiać w holu głównym brzeskiego szpitala. Zwycięzcom gratulujemy wygranej – nagrody prześlemy pocztą. Dziękujemy wszystkim chętnym za udział w konkursie.

 

Zdjęcia 

Martyna Idzi laureatką II miejsca ogólnopolskiego konkursu literacko – plastycznego

Martyna Idzi laureatką II miejsca ogólnopolskiego konkursu literacko – plastycznego dla dzieci i młodzieży „ Kresowe Szlaki Niepodległej Polski".
Honorowy patronat nad powyższym przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Obrony Narodowej, Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Małopolski Kurator Oświaty, Burmistrz Gminy Krzeszowice oraz Wójt Gminy Zabierzów. Główny organizator konkursu - Fundacja Kresowa „Memoria et Veritas”. Współorganizatorzy: Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze, Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach. Celem konkursu było przygotowanie i opracowanie prac literackich oraz plastycznych związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, pielęgnowanie pamięci o tradycji, kulturze i sztuce polskich Kresów, wzmacnianie świadomości historycznej społeczeństwa polskiego oraz ukazanie dokonań mieszkańców Kresów wiodących do niepodległości. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz Jednostek Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach i Fundacji Anny Dymnej „ Mimo Wszystko” z terenu całej Polski. Przedmiot konkursu stanowiły prace literackie i plastyczne o tematyce: 1. Wielka historia i wielcy Polacy na Kresach Rzeczypospolitej w dążeniu do odzyskania przez Polskę niepodległości. 2. Kresowe mogiły polskich żołnierzy walczących o niepodległość. 3. Szlakiem Józefa Piłsudskiego po Wileńszczyźnie. 4. Polskie Orlęta – lwowskie, grodzieńskie i rakowskie. 5. Tradycja i kultura Kresów Wschodnich w czasach dwudziestolecia międzywojennego. 6. Dzieje zamków, pałaców i dworów polskich na Kresach w XIX i XX wieku.
Finał konkursu odbył się w Sali Teatralnej Ośrodka Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego „Dolina Słońca” w Radwanowicach. Spotkaniu towarzyszył wernisaż prac uczestników konkursu.
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Grażyna Pleśniarska -Gwizdała

VII edycja Konkursu Plastycznego „Portret mamy”

VII edycja Konkursu Plastycznego „Portret mamy” organizowanego przez MOK w Brzesku.
 
Uczniowie naszej szkoły również i w tym roku malując portrety mam – królowych swoich domów i serc odpowiedzieli na VII już edycję konkursu plastycznego „Portret Mamy” ogłoszonego przez MOK w Brzesku. Jak poinformował organizator na konkurs wpłynęło ponad 300 prac plastycznych dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów gminy Brzesko. Wśród 30 nagrodzonych laureatów, których prace zwróciły uwagę jury, znalazło się 5 uczennic z naszej szkoły. W kategorii klas IV –VI Lilla Mikulińska i Katarzyna Hermaszewska z kl. 5a oraz Maria Adamczyk z kl. 4e, natomiast z klas VII nagrodzone zostały prace Katarzyny Batko i Emilii Kury z klasy 7a. Serdecznie gratulujemy!
Dorota Wojtyś

bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.