top
logo

UCZNIOWIE

Konkursy

Konkursy Piosenki Angielskiej w roku szkolnym 2016/2017

Konkursy Piosenki Angielskiej w roku szkolnym 2016 / 2017

Dnia 1 marca 2017 roku odbył się Szkolny Konkurs Piosenki AngielskiejBe A Star” zorganizowany przez panią Dominikę Chudnicką, panią Annę Gadowską i panią Justynę Wijas. Głównym celem konkursu było doskonalenie znajomości języka angielskiego poprzez analizę i interpretację tekstów piosenek, praca nad poprawną wymową oraz motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. Komisja konkursowa w składzie: pani Aneta Franczyk ( bibliotekarz), pani Marta Adamczyk ( wychowawca świetlicy, muzyk ), pani Magdalena Szot ( nauczyciel języka angielskiego ) wyłoniła następujących laureatów:

Klasy IV: I miejsce – Amelia Dadej, II miejsce – Julia Palej, III miejsce – Zofia Pacura

Klasy V:  I miejsce – Kornelia Woda, II miejsce – Klaudia Sambor i Wiktoria Kica

Klasy VI: I miejsce – Piotr Brożyna, II miejsce – Katarzyna Jaroszek, wyróżnienie – Wojciech Majcherczyk

Dnia 15 marca 2017 roku odbyła się trzecia edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej Be A Star” dla klas IV – VI. Swój talent wokalny i umiejętności językowe zaprezentowało 13 uczniów z 6 szkół podstawowych: PSP nr 3 w Brzesku, PSP nr 2 w Jadownikach, PSP w Mokrzyskach, PSP w Uszwi, PSP w Gnojniku oraz PSP w Okocimiu. Komisja konkursowa w składzie: pani Renata Kawula ( nauczyciel języka angielskiego ), pani Magdalena Szot ( nauczyciel języka angielskiego ), pani Vitalina Pastuch ( nauczyciel muzyki ) postanowiła przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Aleksandra Dzieńska ( PSP nr 2 w Jadownikach), II miejsce – Barbara Ciuruś ( PSP w Mokrzyskach), III miejsce – Weronika Osada ( PSP w Uszwi ), Wyróżnienia: Julia Kuras ( PSP w Mokrzyskach), Amelia Koczwara ( PSP nr 2 w Jadownikach), Kornelia Woda ( PSP nr 3 w Brzesku)

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                         Anna Gadowska

Konkursy Matematyczne w roku szkolnym 2016/2017

Młodzi matematycy z naszej szkoły mogli swoją wiedzę i umiejętności sprawdzić w kilku konkursach, nie tylko na poziomie międzyszkolnym czy ogólnopolskim, ale nawet międzynarodowym.

MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY

W etapie szkolnym - 24.10.2016r udział wzięło 21 uczniów. Do etapu rejonowego, który odbył się 12.12.2016r zakwalifikowali się:  Dominik Krzemień (6c) i Mateusz Burdyl (5b)

MIĘDZYNARODOWY  KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY

– odbył się 16.03.2017r.  Udział wzięło 104 uczniów naszej szkoły, z  klas II –VI. Wyróżnienia w konkursie zdobyli z: klas II –   Łabno Jakub, Kuś Mateusz, Jakubas Marcel, Kmiecik Błażej, klas III –  Witkowski Jakub, Karaś Emilia, Kondziołka Julia, klasy IV -  Solak Maria, klasy  V  - Burdyl Mateusz, klasy VI – Kraj Maria

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS V

W etapie  szkolnym - 31.03.2017r uczestniczyło 17 uczniów. Do etapu powiatowego, który odbył się  19.05.2017r zakwalifikowali się Mateusz Burdyl (5b) i  Patrycja Sławek (5c).

VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO – EKONOMICZNY –SKO

W etapie szkolnym 06.04.2017r uczestniczyło 14 uczniów z klas V i VI. W etapie szkolnym I m-ce zajął  Szymon Kuś (6c), II m-ce Dominik Krzemień (6c) i Jakub Okas (6b), III m-ce Mateusz Burdyl (5b), Wiktor Dudek (6c) i Maria Kraj (6c)  

W finale, który odbył się 11.05.2017r  w PSP nr 2 w Brzesku.  I m-ce zdobył Dominik Krzemień (6c),II m-ce - Szymon Kuś (6c), IV m-ce  - Jakub Okas (6b)

W w/w został także rozstrzygnięty konkurs plastyczny na „ Najlepszy plakat propagujący SKO”, I miejsce zajęła praca uczennicy z naszej szkoły - Julii Chrabąszcz (5c)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY PINGWIN 2016

Udział brało 20 uczniów. I m-ce w szkole w kategorii klas 4 zajęła  Gabriela Grzebieniarz (4e), w kategorii klas 5 – Mateusz Burdyl (5b), w  kategorii klas 6 – Dominik Krzemień (6c)

OGÓLNOPOLSKIKONKURS MATEMATYCZNO-PLASTYCZNY  PT. „MATEMATYKA – LUBIĘ TO!” , praca przygotowana przez uczennicę Annę Zych zajęła I miejsce w kategorii wiekowej klas IV – VI.

Wszystkim gratulujemy.

                                                                                              Barbara Musiał

Konkursy historyczne w 2017r

Konkurs wiedzy dotyczący barw i symboli narodowych, historii świąt majowych, władz Polski, Powiatu Brzesko i Gminy Brzesko organizowany przez Hufiec ZHP im. Mikołaja Kopernika w Brzesku z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej.

I miejsce wśród szkół podstawowych zdobyły : Klaudia Sambor z V c, Maja Zachara z V c, Wiktoria Kica z V c.

Konkurs ,,Wielkie bitwy i wielcy wodzowie w powieściach Henryka Sienkiewicza’’  zorganizowany przez Centrum Kultury  ,, Ruczaj ‘’ w Krakowie.  Celem konkursu było  rozbudzenie  uczuć  patriotycznych dzieci i młodzieży,  zainteresowanie historią Polski i wielkimi  bohaterami  narodowymi.   Z naszej szkoły udział wzięli  Mikołaj Biliński z V c i   Szymon Kuś z VI c.

Konkurs ,, Ku wolnej Polsce”zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Bukowskiej Woli z okazji 150 - lecia szkoły i 20-lecia nadania imienia SBSK-Obrońców Tobruku i 77 rocznicy powstania Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich- Obrońców Tobruku.  Współorganizatorem było Stowarzyszenie Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino, Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowskiej Woli, Muzeum Regionalne Ziemi Miechowskiej. Patronat nad konkursem objęli:  Kuratorium Oświaty w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej,Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zarząd Regionu Małopolska NSZZ ,, Solidarność’’. Celem konkursu było upamiętnienie dążeń wyzwoleńczych  Polaków w czasie II wojny światowej,  przybliżenie codziennego życia żołnierskiego,  podkreślenie udziału Polaków w walkach na wszystkich frontach II wojny światowej,  poznanie historii Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich –Obrońców Tobruku, rozwijanie zainteresowań przeszłością, kształtowanie postaw patriotycznych w młodym pokoleniu, kształtowanie pasji poznawczej  uczniów i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz prezentowania rezultatów własnej pracy.Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.   Z naszej szkoły wzięli w nim udział : Kornelia Woda z V b, Karolina Hebda z V b, Sandra Janicka z V b, Anna Szkodny z VI b, Wiktoria Lewandowska z VI b, Kamil Słupski z VI b, Anna Adamczyk z VI c, Tomasz Gorzelak z VI d. Sandra Janicka  została laureatką zdobywając  II miejsce.

Konkurs ,, Piastowskie Pary’’ogłoszony przez  Muzeum  Historii Polski w  Warszawie  dla uczniów szkół podstawowych.  Jego celem było zachęcenie do odkrywania i pogłębiania wiedzy o władcach polskich.  Przedmiotem konkursu było wykonanie portretu wybranej pary małżeńskiej  z dynastii Piastów. Nadesłano trzy i pół tysiąca prac z całej Polski. Z naszej szkoły udział wzięli:   Małgorzata Olejczyk z IV b, Amelia Dadej z IV c, Patrycja Sławek z Vc, Anna Adamczyk z VI c, Anna Zych z VI c i Tomasz Gorzelak z VI d.

Ogólnopolski  Konkurs Historyczny EDIPanda 2017  dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.  Z naszej szkoły wzięli w nim udział :z klas czwartych: Szymon Gaczoł z IV c, Bartłomiej Kępa z IV c  z klas piątych : Wiktoria Rudnicka z V a, Oliwia Stypka z V a, Mateusz Konieczny z V a,  Klaudia Sambor z V c, Patrycja Sławek z V c,   z klas szóstych : Krzysztof Słowiak z VI b,Karol Kubala z VI c, Tomasz Gorzelak z VI d. Wśród laureatów konkursu znaleźli się :  Klaudia Sambor w kategorii klas piątych zdobywając   III miejsce , Tomasz Gorzelak w kategorii klas szóstych również  III miejsce.

Powiatowy Konkurs Historyczny : ,, Kazimierz Wielki i jego czasy ‘’organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czchowie , Zespół Szkół i Przedszkola w Złotej  pod patronatem starosty brzeskiego i burmistrza Czchowa. Etap szkolny odbył się 27 kwietnia 2017 r. Wzięli w nim udział :  Wiktoria Rudnicka z V a, Oliwia Stypka z V a, Klaudia Sambor z V c, Aleksandra Krokosz z V c, Patrycja Sławek z V c, Tomasz Gorzelak z VI d.   W etapie powiatowym  7 czerwca naszą szkołę reprezentowali : Klaudia Sambor,   Aleksandra Krokosz i  Tomasz Gorzelak.  Klaudia Sambor zdobyła  V miejsce w powiecie i  I  w gminie Brzesko.          

Konkurs ,,Rzeczpospolita Praw Człowieka.  25- lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”-forma plastyczna zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych  a ogłoszony przez Kuratorium Oświaty w Krakowie .  Celem konkursu była promocja praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz zwiększenie zainteresowania dzieci wiedzą na temat  praw człowieka we współczesnym świecie. Udział w konkursie wzięli również uczniowie naszej szkoły :  Wiktoria  Rudnicka z V a, Oliwia Stypkaz V a, Patrycja Sławek z V c , Anna Adamczyk z VI c,Anna Zychz VI c, Rebeka Sowa z VI d. Konkursowe prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas  XI Seminarium Warszawskiego  organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wykorzystane do działań promocyjnych związanych z organizacją obchodów  25-lecia  Polski  w systemie  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

,,Powiatowy Konkurs Historyczny -150 lat Powiatu Brzeskiego ‘’-zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku i realizowany w ramach jubileuszu , który powiat brzeski obchodzi w tym roku. Konkurs był adresowany do   uczniów szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.Celem konkursu było przypomnienie młodzieży  o ważnych wydarzeniach  lokalnej historii , wzmocnienie tożsamości kulturowej i zapoznanie z faktami historycznymi, które wpływały na kształt i rozwój naszej ,,Małej Ojczyzny’’.  Uczestnicy rywalizowali w dwóch etapach –  szkolnym i  powiatowym.   Eliminacje szkolne odbyły się   2 czerwca 2017 roku. Brali w nich udział :  Klaudia Sambor z V c, Patrycja Sławek z V c, Karolina Hebda z V b, Franciszek Garbień z VI c i Tomasz Gorzelak z VI d.  Etap powiatowy miał miejsce 14 czerwca 2017 r. w budynku Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku. Wśród laureatów  znalazła się  Karolina Hebda  zdobywając II miejsce.

                                                                                        Gratuluję i życzę dalszych sukcesów      

                                                                                                  Grażyna Pleśniarska -Gwizdała

III Wojewódzki Przegląd Pieśni Kresowej

II miejsce dla Zespołu wokalnego na III Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Kresowej w Kąśnej Dolnej

9 czerwca  Zespół wokalny z naszej szkoły zajął II miejsce na III Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Kresowej. Urokliwa i pięknie położona Kąśna Dolna i dwór Ignacego Jana Paderewskiego stały się  tego dnia stolicą pieśni o Kresach Wschodnich. Ponadto młodzież wysłuchała pięknego koncertu w wykonaniu rówieśników z Zespołu Lwowskiej Szkoły Muzycznej.

 

Zdjęcia

BRD dla przedszkolaków

      24.05.17r. w naszej szkole odbył się już VII turniej ,, Bezpieczeństwo ruchu drogowego dla przedszkolaków” na wesoło. Jak co roku koordynatorem turnieju była p. Dorota Wojtyś, konkurencyjne zadania przygotowały i przeprowadziły p. Renata Libera i p. Teresa Sediwy,       a kl.IIIe pod kierunkiem p. Janiny Górskiej przygotowała część artystyczną pt ,,Bądź widoczny, bądź bezpieczny”. W turnieju wzięło udział 6 grup przedszkolnych: Przedszkole  nr 3, nr 4, nr 7, nr 10 , Przedszkole z oddziałami integracyjnymi św. s. Faustyny oraz grupa sześciolatków z naszej szkoły / ok. 190 dzieci/. Każda  drużyna  przyszła z przygotowanym hasłem dotyczącym bezpieczeństwa, które prezentowała  pomiędzy  turniejowymi zadaniami. Oto niektóre z nich: ,,Szeroko otwieraj oczy, kiedy jezdnię chcesz przekroczyć”,  ,,Czy to Kasia, czy to Krzyś każdy odblask nosi dziś”, ,,W naszym przedszkolu każde dziecko wie, że na czerwonym świetle nie przechodzi się”, ,,Na ulicy samochodów tysiące, lecz ja się nie boję, mam odblaski błyszczące”. Turniejowym zmaganiom towarzyszyła p. dyr. Dorota Wójcik i przedstawiciele policji: Naczelnik podkom. Tomasz Nosal i oficer prasowy asp. Ewelina Buda. Przedszkolaki miały do wykonania różnorodne zadania: udzielały odpowiedzi bez słów, podnosząc lizaki z napisem tak lub nie, układały w całość pocięte ilustracje przedstawiające bezpieczne zachowania, wyszukiwały pojazdy, pracowników służb ratunkowych i numery alarmowe w zależności od zdarzenia, które było przedstawione, wybierały spośród różnorodnych elementów tylko te, które wiążą się z ruchem drogowym. Ostatnią konkurencją była konkurencja sportowa, gdzie kapitanowie drużyn po ubraniu kamizelek odblaskowych wraz ze swoją ekipą biegnąc slalomem, pokonując przeszkody mieli bezpiecznie dotrzeć na miejsce.  Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na zadawane im pytania, wiedziały jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, szczególnie gdy nie ma w pobliżu osoby dorosłej. Wykazały się wiadomościami na temat właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. Znakomicie poradziły sobie ze znajomością numerów alarmowych, aktywnie udzielały odpowiedzi na zadane im pytania konkursowe, co świadczyło o ich wiedzy w tym zakresie. Za prawidłowe wykonanie zadań uczestnicy dostawali literki, z których po zakończeniu konkurencji tworzyli słowa: ulica, droga, zebra, rower, znaki, piesi. Rywalizacja między grupami dostarczyła  wiele pozytywnej energii , mnóstwo emocji. Wszystkie grupy biorące udział w konkursie otrzymały słodkie upominki, gry dydaktyczne, dyplomy, a panie za udział i przygotowanie uczestników podziękowania.

Zdjęcia

                                                                                                                             Renata Libera


bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.