top
logo

UCZNIOWIE

Konkursy

Powiatowy Konkurs Historyczny "Kazimierz Wielki i jego czasy ”

 Karolina Hebda zdobyła   I miejsce   w  VI  Powiatowym Konkursie Historycznym „ Kazimierz Wielki i jego czasy”  zorganizowanym  przez Stowarzyszenie  Przyjaciół Ziemi Czchowskiej,  Miejski  Ośrodek  Sportu i Rekreacji,  Zespół Szkół i Przedszkola w Złotej pod patronatem  Starosty Brzeskiego i Burmistrza Czchowa. Celem  konkursu było przybliżenie dzieciom i młodzieży faktów z życia i działalności  Kazimierza Wielkiego,  ukazanie wzorcowej postawy Wielkiego Budowniczego państwa polskiego,  rozbudzenie zainteresowania przeszłością  oraz kształtowanie  postaw patriotycznych i obywatelskich. Organizowany był w  trzech kategoriach wiekowych:   szkół podstawowych,  gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych. Etap szkolny odbył się  25.04.2018r.  Uczestniczyli w nim :   Julia Kondziołka z kl. IV e,  Katarzyna Franczyk z kl. IV e,  Mateusz Sacha  z kl. IV d , Szymon Gaczoł z kl. V c ,  Wiktoria Rudnicka z kl. VI a,  Oliwia Stypka z kl. VI a,  Karolina Hebda z kl. VI b, Wiktoria Kica z kl. VI c, Klaudia Sambor z kl. VI c, Kamil Płoński z kl. VI c.   Do etapu powiatowego , który miał miejsce 14.06.2018r. zakwalifikowali się :   Katarzyna Franczyk,  Mateusz Sacha, Szymon Gaczoł,  Wiktoria Rudnicka,  Oliwia Stypka,  Karolina Hebda,  Klaudia Sambor,  Kamil Płoński. W trakcie  konkursu finałowego został przeprowadzony  dodatkowy konkurs  związany z   100 rocznicą  odzyskania przez Polskę niepodległości. I miejsce wśród uczniów szkół podstawowych zdobył Mateusz Sacha.  Gratuluję i życzę dalszych sukcesów 

                                                                                          Grażyna Pleśniarska - Gwizdała                                      

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Jak mogę chronić środowisko?” – oddział filialny w SP ZOZ w Brzesku

W związku z przypadającym na 05.06 Światowym Dniem Ochrony Środowiska na oddziale dziecięcym został zorganizowany konkurs plastyczny pt. ”Jak mogę chronić środowisko?”. W konkursie udział wzięły przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Ze złożonych prac Komisja wyłoniła sześciu finalistów: miejsce I – Amelia i Konrad, miejsce II – Weronika, miejsce III – Oktawian i Dawid, wyróżnienie – Patrycja. Galerię zdjęć wygranych prac prezentujemy poniżej, a całą wystawę można podziwiać w holu głównym brzeskiego szpitala. Zwycięzcom gratulujemy wygranej – nagrody prześlemy pocztą. Dziękujemy wszystkim chętnym za udział w konkursie.

 

Zdjęcia 

Martyna Idzi laureatką II miejsca ogólnopolskiego konkursu literacko – plastycznego

Martyna Idzi laureatką II miejsca ogólnopolskiego konkursu literacko – plastycznego dla dzieci i młodzieży „ Kresowe Szlaki Niepodległej Polski".
Honorowy patronat nad powyższym przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Obrony Narodowej, Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Małopolski Kurator Oświaty, Burmistrz Gminy Krzeszowice oraz Wójt Gminy Zabierzów. Główny organizator konkursu - Fundacja Kresowa „Memoria et Veritas”. Współorganizatorzy: Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze, Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach. Celem konkursu było przygotowanie i opracowanie prac literackich oraz plastycznych związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, pielęgnowanie pamięci o tradycji, kulturze i sztuce polskich Kresów, wzmacnianie świadomości historycznej społeczeństwa polskiego oraz ukazanie dokonań mieszkańców Kresów wiodących do niepodległości. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz Jednostek Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach i Fundacji Anny Dymnej „ Mimo Wszystko” z terenu całej Polski. Przedmiot konkursu stanowiły prace literackie i plastyczne o tematyce: 1. Wielka historia i wielcy Polacy na Kresach Rzeczypospolitej w dążeniu do odzyskania przez Polskę niepodległości. 2. Kresowe mogiły polskich żołnierzy walczących o niepodległość. 3. Szlakiem Józefa Piłsudskiego po Wileńszczyźnie. 4. Polskie Orlęta – lwowskie, grodzieńskie i rakowskie. 5. Tradycja i kultura Kresów Wschodnich w czasach dwudziestolecia międzywojennego. 6. Dzieje zamków, pałaców i dworów polskich na Kresach w XIX i XX wieku.
Finał konkursu odbył się w Sali Teatralnej Ośrodka Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego „Dolina Słońca” w Radwanowicach. Spotkaniu towarzyszył wernisaż prac uczestników konkursu.
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Grażyna Pleśniarska -Gwizdała

VII edycja Konkursu Plastycznego „Portret mamy”

VII edycja Konkursu Plastycznego „Portret mamy” organizowanego przez MOK w Brzesku.
 
Uczniowie naszej szkoły również i w tym roku malując portrety mam – królowych swoich domów i serc odpowiedzieli na VII już edycję konkursu plastycznego „Portret Mamy” ogłoszonego przez MOK w Brzesku. Jak poinformował organizator na konkurs wpłynęło ponad 300 prac plastycznych dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów gminy Brzesko. Wśród 30 nagrodzonych laureatów, których prace zwróciły uwagę jury, znalazło się 5 uczennic z naszej szkoły. W kategorii klas IV –VI Lilla Mikulińska i Katarzyna Hermaszewska z kl. 5a oraz Maria Adamczyk z kl. 4e, natomiast z klas VII nagrodzone zostały prace Katarzyny Batko i Emilii Kury z klasy 7a. Serdecznie gratulujemy!
Dorota Wojtyś

XI Turniej Szkół im. Mikołaja Kopernika

Dnia 30 kwietnia 2018 roku na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Jaworznej uczniowie naszej szkoły w składzie: Maria Solak z kl. 5a, Szymon Gaczoł z kl. 5c, Katarzyna Put z kl. 4c oraz Klaudia Sambor z kl. 6c pod opieką p. Doroty Wojtyś wzięli udział w XI Turnieju Szkół noszących imię M. Kopernika pod hasłem „Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne”. W turnieju wzięło udział 7 szkół. Głównymi celami turnieju jak co roku było: szerzenie wiedzy o patronie szkoły i astronomii, rozwój współpracy między szkołami, rozbudzanie wyobraźni, pobudzanie do działań twórczych, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie. Realizacja zadań przez poszczególne drużyny sprzyjała wzajemnemu poznaniu się, integracji, a jednocześnie umożliwiła udział w nadzwyczajnej przygodzie edukacyjnej.
W czasie trwania turnieju uczniowie m.in. rozwiązywali test ze znajomości podstawowych faktów z biografii patrona, najsłynniejszych wizerunków, pomników utrwalonych w ikonografii oraz instrumentów, z których korzystał astronom. Brali udział w konkurencjach sprawnościowych, biegali na czas po litery, z których następnie układali nazwisko astronoma. Z dostarczonych przez organizatora materiałów dekorowali piernika, a inspiracją było główne hasło turnieju.. W czasie trwania konkursu uczniowie musieli wykazać się wiedzą, refleksem, sprawnością fizyczną oraz kreatywnością. Po zakończonych konkursach i podsumowaniu punktów drużyna z naszej szkoły zajęła VI miejsce.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom SP w Jaworznej za serdeczne przyjęcie, poczęstunek i miłą atmosferę.
Dorota Wojtyś

bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.