top
logo

UCZNIOWIE

Perły Regionu

„Perły Regionu” już piętnasty raz…

„Perły Regionu” już piętnasty raz…

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku po raz piętnasty został zorganizowany Międzyszkolny Konkurs Poezji Regionalnej „Perły Regionu”, adresowany do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej, I - III gimnazjum i I – IV ponadgimnazjalnych. Dawał on możliwość poznania twórczości poetów naszego regionu: Haliny Biernat, Bogumiły Martyny Piekarz, Antoniny Radziędy, Tadeusza Puzi, Anny Gaudnik, Heleny Kural, Bogusławy Młynarczyk, Dariusza Dzierwy, Agaty Olejnik, Moniki Jawor, Dagmary Madej oraz Haliny Sułek – Kobiela, która dołączyła w zeszłym roku do naszej wielopokoleniowej i różnorodnej pod względem stylu grupy poetów. Ziemia Brzeska i okolice skrywają jeszcze niejeden talent poetycki, który również za pośrednictwem poszukujących recytatorów udaje się zaprezentować szerszemu kręgowi odbiorców. Podczas tegorocznej edycji konkursu troje uczestników recytowało swoje teksty:  Karolina Włudyka z PSP w Mokrzyskach, Patrycja Niedojadło z PG nr 1 w Brzesku i Franciszek Podłęcki z ZSP nr 1 w Brzesku.  

Konkurs recytatorski zakładał przeprowadzenie eliminacji i wyłonienie trzech do pięciu reprezentantów szkoły.

Etap międzyszkolny odbył się 25 kwietnia 2017 r. w PSP nr 3 w Brzesku o godzinie 9ºº

W konkursie wzięło udział 32 uczniów z 11 szkół różnych typów.

Lista laureatów XV Konkursu Recytatorskiego „PERŁY REGIONU”

Klasy czwarte

I miejsce     Julia Kuta - PSP nr 2 Brzesko

II miejsce   Aleksandra Pajor - PSP Gnojnik

III miejsce  Nadia Kita  - PSP nr 2 Brzesko

III miejsce Amelia Koczwara  - PSP nr 2 Jadowniki

Klasy piąte

I miejsce   Julia Strojny - PSP nr 2 Brzesko

II miejsce Rozalia Zelek  - PSP nr 3 Brzesko

III miejsce Amelia Kural  - PSP nr 2 Brzesko

III miejsce Gabriela Wełna - PSP Okocim         

Klasy szóste

I miejsce  Anna Zych - PSP nr 3 Brzesko

II miejsce  Aleksandra Dzieńska  - PSP nr 2 Jadowniki

III miejsce  Aleksandra Piętak - PSP Mokrzyska

wyróżnienie  Nikola Woźniak - PSP Okocim

Klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne

I miejsce  Franciszek Podłęcki  - ZSP nr 1 Brzesko

II miejsce  Patrycja Wieczorek  - PG nr  1 Brzesko

III miejsce Partycja Niedojadło - PG nr  1 Brzesko

 

Uczestnicy konkursu wzięli udział w spotkaniu z „Perłami Regionu”. Mieli możliwość wysłuchania wspomnień siódemki poetów reprezentujących różne generacje: do najstarszej należy znany mieszkańcom Brzeska między innymi z publikacji na łamach „Kościoła nad Uszwicą” – Tadeusz Puzia, do średniej Anna Gaudnik, Helena Kural, Halina Sułek – Kobiela, Dariusz Dzierwa do młodszej – Agata Podłęcka i Monika Jawor.

Uczniowie zadawali pytania, bo chcieli wiedzieć, skąd poeci czerpią natchnienie, czy pamiętają swój pierwszy tekst, co wpływa na nastrój wiersza, czy potrafią coś ułożyć na zamówienie. Obejrzeli również fragment filmu z zeszłorocznego spotkania w domu najdłużej szlifowanej przez czas perły – Haliny Biernat, która 29 marca 2017 r. skończyła 100 lat.

Szczególną niespodzianką jak i podziękowaniem za trud pisania oraz interpretowania poezji i dla twórców, i dla recytatorów był ich wspólny udział w przedstawieniu pt. „Śnieżka”, przygotowanym z okazji Światowego Dnia Książki. Wystąpili w nim nauczyciele, rodzice i uczniowie PSP nr 3 w Brzesku.

Galeria

 

XIV Konkurs Recytatorski "Perły Regionu"

26 IV 2016 roku w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski „Perły Regionu”. Na zaproszenie organizatorów: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku odpowiedziało dziewięć szkół podstawowych z naszego regionu, dwa gimnazja: PG nr 1 z Brzeska i PG z Gnojnika oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Brzeska. Trzydzieścioro sześcioro uczniów walczyło o tytuł najlepszego recytatora w kategoriach wiekowych: klas czwartych, piątych, szóstych szkoły podstawowej i starszych (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Recytacji słuchało jury w składzie: Maria Marek - dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku – przewodnicząca oraz: Karina Legutek – kierownik Oddziału dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku oraz Alicja Koźmińska – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku.

Witając wszystkich zebranych pani dyrektor PSP nr 3 w Brzesku – Dorota Wójcik podkreślała rangę poezji i jej twórców. To ona właśnie objęła prowadzenie konkursu i przedstawiła zaproszonych gości – poetów: Annę Gaudnik, Helenę Kural, Dagmarę Madej, Agatę Podłęcką, Dariusza Dzierwę, Agatę Olejnik, Monikę Jawor i Halinę Sułek - Kobiela.

Uczniowie z klasy szóstej z PSP nr 3 w Brzesku przeczytali też wiersze poetów, którzy
z przyczyn losowych nie mogli się pojawić w tym dniu. W taki sposób zaznaczyła swoją obecność poetka seniorka od lat związana z tym konkursem – Halina Biernat, Bogusława Młynarczyk, Antonina Radzięda i Tadeusz Puzia. Pani Dorota Wójcik przypomniała też historię tych spotkań, ilustrując ją zdjęciami i powstałymi wtedy tekstami.

W trakcie konkursu zaszczycił nas także swoją obecnością Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka, który od lat pełni honorowy patronat nad naszym przedsięwzięciem. Życzył wszystkim zebranym wielu sukcesów.

Czas potrzebny jury na podjęcie decyzji dotyczących konkretnych lokat uczestników został wykorzystany przez uczniów na zadanie pytań poetom. Ci, bardzo chętnie, zdradzali szczegóły swojego warsztatu pracy, okoliczności debiutu poetyckiego, podpowiadali techniczne rozwiązania dotyczące obróbki tekstu, opowiadali o swoich marzeniach i pasjach czy też prezentowali swoje teksty. Wszystkie rady zostały skrupulatnie zapamiętane i wykorzystane w ostatniej części konkursu. Tuż przed finałem i ogłoszeniem wyników tradycyjnie już odbyły się bowiem warsztaty dla wszystkich uczestników, przygotowane i prowadzone przez Marię Bawół. Tym razem materiału do twórczej działalności dostarczył tekst Wiery Badalskiej „Ile głosów w lesie”.
Po krótkiej burzy mózgów inspirowanej wiosną, uczniowie dostali zadanie do wykonania - tekst wiersza. Zostały z niego usunięte fragmenty wersów. Uczniowie mieli je dokończyć według własnego uznania. W pracę swoich podopiecznych włączyli się również ich opiekunowie, a nawet poeci. Powstałe w ten sposób teksty - różnorodne obrazy wiosny zostały później zaprezentowane wszystkim uczestnikom.

Po wysłuchaniu recytujących jury wyróżniło następujące osoby:
- na poziomie klas czwartych:

I miejsce – Gabriela Wełna PSP w Okocimiu,IImiejsce– Amelia Kural PSP nr 2 Brzesko, III miejsce – Julia Strojny PSP nr 2 Brzesko,wyróżnienie - Julita Rzenno – PSP Gnojnik
- na poziomie klas piątych:

I miejsce ex aequo – Milena Kuta PSP nr 2 Brzesko i Anna Zych PSP nr 3 Brzesko, II miejsce – Aleksandra Dzieńska PSP nr 2 Jadowniki, IIImiejsce – Justyna Wołek PSP nr 3 Brzesko,
wyróżnienie zdobyła: Nikola Woźniak PSP Okocim,
- na poziomie klas szóstych:

I miejsce – Katarzyna Jaszczyńska PSP nr 2 Jadowniki, II miejsce – Marcelina Żurek PSP nr 3 Brzesko,IIImiejsce– Dudek Magdalena PSP nr 2 Brzesko.

Wśród uczniów starszych wyróżnili się zajmując:

I miejsce – Franciszek Podłęcki PG nr 1 Brzesko, II miejsce – Agata Wojkowska ZSP nr 1 Brzesko, III miejsce ex aequo: Kamila Gagatek ZPG nr 1 Brzesko i Weronika Wieczorek PG nr 1 Brzesko. Wyróżnienie otrzymała Patrycja Niedojadło z PG 1 w Brzesku.            Zdjęcia

Maria Bawół

XIII Konkurs recytatorski "Perły Regionu"

    Witając wszystkich zebranych pani dyrektor PSP nr 3 w Brzesku – Dorota Wójcik  podkreślała  rangę poezji i jej twórców. To ona właśnie objęła prowadzenie konkursu i przedstawiła zaproszonych gości – poetów: Annę Gaudnik, Helenę Kural, Agatę Podłęcką, Tadeusza Puzię i Dariusza Dzierwę. Przypomniała też historię naszych spotkań, ilustrując ją zdjęciami i powstałymi wtedy tekstami.

   Czas potrzebny jury na podjęcie decyzji dotyczących konkretnych lokat uczestników został wykorzystany przez uczniów na zadanie pytań poetom. Ci, bardzo chętnie, zdradzali szczegóły swojego warsztatu pracy, okoliczności debiutu poetyckiego, podpowiadali techniczne rozwiązania dotyczące obróbki tekstu czy też opowiadali o swoich marzeniach i pasjach. Wszystkie rady zostały skrupulatnie zapamiętane i wykorzystane w ostatniej części konkursu. Tuż przed finałem i ogłoszeniem wyników odbyły się bowiem warsztaty dla wszystkich uczestników, przygotowane i prowadzone przez Marię Bawół, nauczycielkę języka polskiego w PSP nr 3 w Brzesku. Tym razem materiału do twórczej działalności dostarczył tekst Haliny Biernat „Jesienny obraz”. W ten sposób, seniorka, której nie było na konkursie ze względów zdrowotnych, zaznaczyła swoją obecność. Z wiersza zostały usunięte zakończenia wersów. Uczniowie mieli je odtworzyć według własnego uznania. W pracę swoich podopiecznych włączyli się również ich opiekunowie, a nawet poeci.  Powstałe w ten sposób teksty - różnorodne obrazy nie tylko jesieni zostały później zaprezentowane wszystkim uczestnikom.

    Po wysłuchaniu recytujących jury wyróżniło następujące osoby: na poziomie klas czwartych: I miejsce zdobyła – Anna Zych  PSP nr 3 Brzesko, II – Milena Kuta  PSP nr 2 Brzesko, III – Aleksandra Piętak PSP Mokrzyska, wyróżnienie – Katarzyna Wilk – PSP Czchów. Na poziomie klas piątych: I miejsce – Magdalena Dudek PSP nr 2 Brzesko, II – Patrycja Serafin PSP nr 2 Brzesko, III – Katarzyna Jaszczyńska PSP nr 2 Jadowniki, wyróżnienia zdobyli: Sebastian Ciuruś PSP Okocim  i Krzysztof Święch PSP w Gnojniku. Na poziomie klas szóstych: I miejsce przypadło w udziale Sabinie Stec PSP Poręba Spytkowska, II – Martynie Nalepka PSP nr 2 Brzesko, III – Weronice Sikora PSP Okocim, natomiast wyróżnienie – Patrycji Kubali z PSP w Sterkowcu.

 Wśród gimnazjalistów uwagę jury zwrócili zajmując: I miejsce – Franciszek Podłęcki PG nr 1 Brzesko, II – Ewelina Piękosz PG Jadowniki i III Julia Janik PG nr 1 Brzesko.

Zdjęcia

  Maria Bawół

REGULAMIN XIII KONKURSU POEZJI REGIONALNEJ  "PERŁY REGIONU" 2014 R

XII Konkurs Recytatorski "Perły Regionu"

21 XI 2013 roku w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Perły Regionu”. Na zaproszenie organizatorów: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku odpowiedziało 10 szkół podstawowych z naszego regionu i dwa brzeskie gimnazja. Trzydzieścioro dziewięcioro uczniów, 32 ze szkół podstawowych i 7 z gimnazjów walczyło o tytuł najlepszego recytatora w kategoriach wiekowych: klas czwartych, piątych, szóstych i gimnazjalnych. Recytacji słuchało jury w składzie: pani Janina Mika – przewodnicząca oraz panie: Karina Legutek i Agnieszka Ostapska.

Witając wszystkich zebranych dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Brzesku – pani Maria Marek cytowała C. K. Norwida, podkreślając, że z rzeczy tego świata najcenniejsze są dobroć i poezja. Rangę poezji i jej twórców podkreślała też pani dyrektor PSP nr 3 w Brzesku – Dorota Wójcik. To ona właśnie objęła prowadzenie konkursu i przedstawiła zaproszonych gości – poetów: Annę Gaudnik, Antoninę Radziędę, Agatę Podłęcką, Tadeusza Puzię i Dariusza Dzierwę.

Czas potrzebny jury na podjęcie decyzji dotyczących konkretnych lokat uczestników został wykorzystany przez uczniów na zadanie pytań poetom. Ci, bardzo chętnie, zdradzali szczegóły dotyczące ich warsztatu pracy, podpowiadali techniczne rozwiązania dotyczące obróbki tekstu poetyckiego. Wszystkie te rady zostały skrupulatnie zapamiętane i wykorzystane w ostatniej części konkursu. Tuż przed finałem i ogłoszeniem wyników odbyły się bowiem warsztaty dla wszystkich uczestników, przygotowane i prowadzone przez Marię Bawół – nauczycielkę języka polskiego w PSP nr 3 w Brzesku. Twórczo naśladując wzór, uczniowie pisali poetyckie „recepty” „Na smutek”, „Na kłopoty”, „Na gniew”. W pracę swoich podopiecznych włączyli się również ich opiekunowie. Powstałe w ten sposób teksty zostały zebrane i później, już po konkursie, przekazane przez przedstawicieli uczniów, nauczycieli i poetów nieobecnej ze względów zdrowotnych Seniorce – pani Halinie Biernat. Była to bardzo wzruszająca wizyta w domu poetki od początku związanej z konkursem „Perły Regionu”.

Jury konkursowe przyznało uczestnikom konkursu nagrody i wyróżnienia, biorąc pod uwagę wiek recytatora; opanowanie pamięciowe tekstu; interpretację, intonację, akcenty; dobór tekstu oraz ogólne wrażenie artystyczne.

W klasach IV:

I miejsce zajęła Patrycja Serafin z PSP nr 2 w Brzesku

II miejsce – Krzysztof  Święch, PSP w Gnojniku

III miejsce – Wiktoria Papież, PSP w Porębie Spytkowskiej

W klasach V:

I miejsce wywalczyła - Maria Mikołajek, PSP nr 3 w Brzesku

II miejsce – Eliza Milewska, PSP nr 2 w Jadownikach

III miejsce – Wiktoria Czernecka, PSP nr 3 w Brzesku

Wyróżnienie – Julia Zaczyńska, PSP w Gnojniku

W klasach VI:

I miejsce uzyskał– Jakub Smagacz, PSP nr 2 w Brzesku

II miejsce – Marta Biernat, PSP nr 2 w Brzesku

III miejsce – Miłosz Bober i Aleksandra Mucha, PSP nr 3 w Brzesku

Wyróżnienie - Magdalena Starzec z PSP nr 1 w Jadownikach i Aleksandra Samek z PSP w Porębie Spytkowskiej

W kategorii młodzież gimnazjalna wielkie uznanie jury i publiczności zdobyli:

Agata Wojkowska z PG nr 2 w Brzesku i Miłosz Kukułka z PG nr 1 w Brzesku, którzy zdobyli I miejsce.

II miejsce zajęli –Natalia Mikos i Franciszek Podłęcki z PG nr 1 w Brzesku

III miejsce – Katarzyna Gawenda z PG nr 2 w Brzesku

Wyróżnienie – Julia Licak z PG nr 1 w Brzesku.

Maria Bawół

 

ZDJĘCIA

"Ocalić od zapomnienia" - refleksje z promocji tomiku poetów Ziemi Brzeskiej

Dwudziestego drugiego listopada, w ciepły jesienny wieczór, Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Brzesku rozbrzmiewało gwarem dziecięcych głosów. Spotkali się tutaj młodzi, utalentowani  ludzie niemal z całego powiatu, by kolejny już raz spróbować swych sił w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Perły Regionu”. Czterdziestu recytatorów z trzynastu szkół startowało w kategorii klas IV, V i VI szkół podstawowych  oraz po raz pierwszy do naszego konkursu przystąpiła młodzież gimnazjalna. W efekcie o laur najlepszego recytatora walczyli  uczniowie z PSP nr 2 w Brzesku, PSP nr 3 w Brzesku, PSP w  Mokrzyskach, PSP nr 1 w Jadownikach, PSP nr 2 w Jadownikach, PSP w Sterkowcu, PSP w Porębie Spytkowskiej, PSP w Jasieniu, PSP w Okocimiu, PSP w Tworkowej, PSP w Czchowie, z PG nr 1 w Brzesku i PG w Jadownikach. Towarzyszyli im nauczyciele poloniści, nierzadko nawet rodzice.

O godzinie 18.00 w sali widowiskowej Centrum rozpoczęło się otwarte spotkanie związane z promocją nowopowstałej Antologii Poetów Ziemi Brzeskiej „Ocalić od zapomnienia”. Organizatorzy zaprosili Poetów – bohaterów tego wieczoru, ludzi zainteresowanych kulturą, rodziny i grono przyjaciół, miłośników pięknego słowa, wszystkich, którzy darzą sympatią poezję, poetów i tych, którzy przekazują ją szerokim kręgom społeczeństwa.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Powiatowej i  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku – Maria Marek, która powitała serdecznie przybyłych gości, szczególnie poetów, wymieniając znane wszystkim zainteresowanym Perłami Regionu nazwiska: Halina Biernat, Tadeusz Puzia, Anna Gaudnik, Dariusz Dzierwa, Agata Podłęcka, Dagmara  Madej, Helena Kural. Ze względów zdrowotnych nie przybyła Antonina Radzięda i Bogumiła Piekarz. Bogusława Młynarczyk przebywa obecnie za granicą.

Spotkanie połączone było z promocją antologii „Ocalić od zapomnienia”, wydanej przez Gminę Brzesko przy udziale Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku, dzięki środkom Kwartetu na Przedgórzu. Spodziewaliśmy się, że władze miasta i  brzeskiej oświaty, poprzez swoją obecność, wykażą zainteresowanie działalnością osób promujących rodzimą kulturę: poetów, dyrekcji szkół, nauczycieli, dzieci i młodzieży… i zechcą ich zobaczyć, może docenić i podziękować za podjęty trud…. Nic takiego się nie wydarzyło. A szkoda! Tym  serdeczniej dziękujemy Przewodniczącemu Rady Miejskiej -  Krzysztofowi Ojczykowi , kierownikowi Biura Promocji  - Krzysztofowi Bigajowi oraz radnym: Marii Kądziołce i Adamowi Kwaśniakowi, za to, że przyszli.

Dorota Wójcik, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, wprowadziła zebranych w temat spotkania, przedstawiając krótko historię powstania Pereł Regionu i związanych z ich twórczością konkursów poezji regionalnej, odbywających się już od 15 lat. Jej marzeniem było wydanie antologii poezji, by, póki nie będzie za późno, ocalić  od zapomnienia ich uczucia, refleksje, myśli   i …zdarzenia – świat przetworzony  poetycką wyobraźnią.

Zaprosiła na przygotowany w jej szkole film obrazujący „historię” Pereł Regionu. Na dużym ekranie przewijały się sylwetki kolejnych twórców Ziemi Brzeskiej, dzieje pierwszego tomiku „Sercem zatrzymane” wydanego  dzięki staraniom  Parafialnego Klubu Seniora w Brzesku, w 2006 roku, przegląd kolejnych konkursów recytatorskich aż do propozycji… i wydania drukiem obecnego tomiku, który otrzyma każdy uczestnik spotkania, szkoły biorące udział,  znajomi i przyjaciele… Tysiąc pięknie wydanych przez Brzeską Oficynę Wydawniczą państwa Dziedziców egzemplarzy – to duży wkład  do skarbnicy wiedzy i kultury. Jeden z zabierających potem głos poetów powiedział, że bardzo się cieszy, że powstał ten zbiorek: „My przeminiemy – a słowo napisane zostanie przez wiele pokoleń… i będzie żywe”.

Rewelacją wieczoru stał się prof. Edward Dobrzański – aktor i wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Brzeszczanin. „Posadzony” na „złotym tronie” , obok stylowego stolika oświetlonego świecami w lichtarzyku, czytał… nie!... recytował wybrane przez siebie wiersze z promowanego tomiku. Tak to robił, że ożywały, iskrzyły się barwami,  humorem, dźwiękiem, zaskakiwały pięknem. Wydobywał z nich to, co najważniejsze – głęboki sens – i podkreślał go. Trzeba być nie lada mistrzem i trzeba się wczuć w atmosferę utworu, by umieć oddać odczucia, myśli, nawet marzenia piszącego. Jedna z poetek powiedziała kilka dni przed spotkaniem, że wolałaby sama czytać swoje wiersze. Patrzyłam więc na nią, gdy  recytował jej wyjątkowo długi tekst. Wychylona nieco ze swojego miejsca, by widzieć aktora, wpatrzona w niego, uśmiechnięta i szczęśliwa, musiała dojść do wniosku, że zrobił to lepiej od kogokolwiek… Prezentację kończył słowami: Takie utwory wybrałem… Oczywiście najpierw w kilku  słowach przedstawiali się poeci, najczęściej wyrażając wdzięczność, że dzięki temu projektowi zaistnieli  i mogą tu wspólnie świętować, potem głos zabierał Aktor… Zaraz na początku  w swoisty sposób przejął prowadzenie w związku z kolejnością prezentowanych twórców. A Prowadząca spotkanie – pani Dorota, pytała grzecznie: Panie profesorze, kto następny według gaży?

Ostatnim punktem programu była „ Gala Laureatów” konkursu recytatorskiego. Przewodnicząca komisji oceniającej przedstawiała zdobywców I miejsca we wszystkich czterech grupach wiekowych.

Nagrody i dyplomy wręczał ks. prob. Józef Drabik i przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Ojczyk.  Najlepsi recytatorzy mieli okazję przedstawić swój wybrany utwór widowni.

ANTOLOGIA POETÓW ZIEMI BRZESKIEJ - plik pdf

W kategorii klas IV okazali się nimi:

I miejsce - Weronika Sikora z PSP w Okocimiu,

II miejsce – Aleksandra Klecka z PSP nr 3 w Brzesku,

III miejsce – Maria Kubala z PSP nr 3 w Brzesku.

W  kategorii klas V:

I miejsce – Miłosz Bober z PSP nr 3 w Brzesku,

II miejsce – Sylwia Pach  z PSP w Tworkowej,

III miejsce – Aleksandra Samek z PSP w Porębie Spytkowskiej,

Wyróżnienie – Marta Biernat z PSP nr 2 w Brzesku.

W kategorii klas VI:

I miejsce – Franciszek Podłęcki z PSP nr 2 w Brzesku,

II miejsce – Daria Nalepa z PSP nr 2 w Brzesku,

III miejsce – Aleksandra Pacura z PSP nr 3 w Brzesku.

W kategorii klas gimnazjalnych:

I miejsce – Natalia Mikos z PG nr 1 w Brzesku,

II miejsce – Joanna Zachara z PG nr 1 w Brzesku,

III miejsce – Patrycja Legutko z PG w Jadownikach,

Wyróżnienie – Małgorzata Świątek  z PG nr 1w Brzesku.

Dobrze pomyślane było to, że na końcu na scenie zgromadzili się wszyscy, którzy zdobyli miejsca: pierwsze, drugie, trzecie, a nawet wyróżnienia. Prowadząca podkreśliła trud pracy nauczycieli, poprosiła ich na podium, gdzie wręczono im podziękowania. Stańcie koło swoich dzieci – powiedziała – to wynik Waszej pracy. Wyczytała nazwiska nauczycieli wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Zobaczyliśmy w ich  oczach radość. Nie każdy potrafi docenić drugiego, a  jest to bardzo ważne. Specjalne podziękowanie za pomoc, zrozumienie i wsparcie finansowe  wyraziła wobec państwa Dziedziców, którzy naprawdę byli przejęci tym, by zbiorek był udany. Na zakończenie zwróciła uwagę na okładkę tomiku: Autorem „Muzy Poezji”- obrazu wybranego na okładkę, jest obecny na sali nasz niedawny uczeń Mateusz Sambor – tegoroczny absolwent. Jego prace, przedstawiające poezję i piękno, umieściliśmy na stronie 83 i 84  w tomiku. Pokaż nam się Mateuszu – zwróciła się do chłopca -  Życzę ci, byś dalej rozwijał swój talent, bo wierzę, że  czeka Cię piękna przyszłość.

Na zakończenie, jako przewodnicząca jury, podziękowałam wszystkim uczestnikom konkursu za ich piękną postawę  i podjęty trud. Nieważne, że nie wszyscy zdobyli punktowane miejsca, będzie jeszcze okazja w następnych latach. Zwróciłam się do prof. Dobrzańskiego. Tak się złożyło, że wybrała Pan do recytacji wiersze, które później prezentowali laureaci konkursu. Jakie miał Pan odczucia  słuchając? Odpowiedział spontanicznie: „ Największą radością nauczyciela jest to,  jeśli uczeń przerośnie mistrza”. W późniejszej rozmowie   powiedział, że bardzo wysoko ocenia recytację  dzieci, tym bardziej, że widownia chciała usłyszeć wszystkich  laureatów. Mają wielkie wyczucie , wspaniałą wyraźną artykulację, rozumieją sens prezentowanych utworów. Cieszę się, że mogłem tu być.

W imieniu wszystkich obecnych na spotkaniu dziękuję panu Profesorowi za wspaniałą, do tego bezinteresowną obecność, Pani Dyrektor Biblioteki  za zaangażowanie i serdeczność, nauczycielom z PSP nr 3 w  Brzesku za  odpowiedzialną współpracę, Prowadzącej spotkanie, pani Dorocie Wójcik, za profesjonalność, ciepło i umiejętność serdecznego spojrzenia na drugiego człowieka.

Pozwólcie, że zakończę słowami jednej z poetek, Anny Gaudnik, zamieszczonymi na internetowej stronie: www.brzesko.ws

Chciałabym podziękować wszystkim, którzy w dniu 22.11. 2012 uczynili nasze Regionalne Centrum Kulturalno – Biblioteczne miejscem wypełnionym śmiechem i radością, gdzie wiersze przychodziły do nas brzmieniem dziecięcego głosu, zachwycały dziewczęcym rozedrganiem i młodzieńczą pewnością a wszystko pod okiem Aktora, który wcześniej prezentował wiersze zamieszczone w najnowszej Antologii.

Mogę sobie wyobrazić ogrom włożonej pracy w przygotowanie pięknie wydanej książeczki,
w której pozostanie jakaś nasza cząstka. Słowem „dziękuję” chcę objąć wszystkich, bez których nie byłoby wczorajszej uroczystości. Ciepły i zachwycający spokojem głos prowadzącej spotkanie, pani Doroty Wójcik, sprawił, że jeszcze długo po jego zakończeniu trwaliśmy w przeświadczeniu uczestniczenia w Czymś Wyjątkowym.

Maria Dziwiszewska

ZDJĘCIA


bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.