top
logo

UCZNIOWIE

Projekty edukacyjne

Bajka terapeutyczna X

W miesiącu  październiku zajęcia prowadzono w oparciu o następujące bajki terapeutyczne:

1.  O. Nossalski, „Czy balonik to mój bliźni” problem tu poruszony to oswojenie dziecka z innością – otyłość. Celem tych zajęć było otwartość na innego człowieka, prawo do akceptacji i tolerancji, ukazanie, że inności nie należy się wstydzić.

2. Tekst literacki I. Landau, „No to co” w którym problemem był lęk przed odrzuceniem z powodu inności – niepełnosprawność, wózek inwalidzki. Głównym celem tych zajęć było uwrażliwienie na drugiego człowieka, uwrażliwienie na problemy osoby niepełnosprawnej, nabycie umiejętności współżycia z osobami niepełnosprawnymi.

Spotkania przebiegały w przyjaznej atmosferze. Dzieci uważnie słuchały bajek, żywo reagując na tekst i aktywnie uczestnicząc w rozmowach dotyczących poruszanych w nich tematów. Chętnie brały udział w zabawach i wykonywały prace plastyczne. Poprzez identyfikację z bohaterami bajek dzieciaki kształtowały w sobie postawy empatii, asertywności i samoakceptacji oraz poznawały pożądane sposoby wyrażania różnych emocji. 

Zdjęcia

Bajka terapeutyczna IX

W miesiącu wrześniu do realizacji zajęć posłużyły następujące opowiadania terapeutyczne:

Bajka terapeutyczna pt. „Stracholubek”  może być zastosowana w sytuacji  gdy dziecko czegoś się boi. Bardzo często jest to lęk przed przyborami gimnastycznymi, przed występem przed odpowiedzią przy tablicy. Bajka może pomóc im zrozumieć, że ten strach jest wytworem wyobraźni. Dzieci biorące udział w zajęciach za pomocą  rysunków,  pokazali swoje „stracholubki” i opowiedzieli czego się boją np. pająka, duchów, postaci z gier, bajek.

Bajka psychoedukacyjna o małym żółwiku. Treść tej bajki można wykorzystać w sytuacji odrzucenia dziecka przez grupę lub wyśmiewania czy przezywania. W każdej klasie znajdzie się przynajmniej jedno takie dziecko. Dziecko prześladowane przez rówieśników, dziecko, które jest outsiderem.  Dzieci opowiadały dlaczego ktoś jest wyśmiewany, bo np. jest gruby, ma rude włosy, nie umie grać w piłkę, bo nie umie czytać. Uczestnicy na podsumowanie zajęć zaproponowali jak należy się zachować aby żadne dziecko nie czuło się gorsze.

Bajka psychoedukacyjna  o  „Księżniczce Alince i Rycerzu Witaminku” ma na celu skłonić dzieci do rozważań na temat  zdrowego odżywiania i zachowań służących zdrowiu. Uczestnicy zajęć zapoznali się z piramidą zdrowego odżywiania, dowiedzieli  się jakie witaminy i minerały kryją się w warzywach , owocach, mięsie, nabiale i ciemnym pieczywie. Następnie smakowali świeże warzywa: marchewka, papryka oraz owoce:  jabłko, nektarynka, gruszka. Podsumowaniem zajęć była zabawa „Na zakupach”.

Zdjęcia

"Wędrówki przez świat z bajkami terapeutycznymi"

W naszej szkole prowadzone są cykliczne zajęcia o charakterze profilaktycznym dla dzieci z klas 1-3 uczęszczających do świetlicy szkolnej. Zajęcia  pod tytułem " Wędrówki przez świat z bajkami terapeutycznymi" prowadzi mgr Lucyna Szot.

Co to jest bajka terapeutyczna?

Bajki terapeutyczne są jedną z metod pomagających dziecku w wieku od 4 do 9 lat, radzić sobie w trudnych sytuacjach. Akcja  zawsze rozgrywa się w bajkowym świecie zabawek, ufoludków, zwierzątek, nieraz trafiają tam dzieci i znajdują to, czego małemu słuchaczowi czy czytelnikowi potrzeba: wsparcie poprzez zrozumienie i akceptację, poznanie nowych strategii myślenia i działania w emocjonalnie trudnej sytuacji. Dzieci, u których geneza lęku tkwi w niezaspokojonych ważnych potrzebach, a więc dzieci nie dość kochane, odrzucane czy nawet maltretowane, potrzebują ich zrekompensowania

Bajki terapeutyczne zawierają elementy kompensujące bezpieczeństwo, miłość czy uznanie. Pomagają dziecku znosić lęk i wynikające z niego cierpienie. Są trzy rodzaje bajek terapeutycznych:

Bajki psychoedukacyjne Pokazują, jak dziecko może poradzić sobie na przykład w sytuacji agresywnej reakcji rówieśników. Bajki te wspierają proces wychowania poprzez wskazanie innych możliwości zachowania, czy nauczenie właściwego zachowania.

Bajki psychoterapeutyczne czytamy razem z dzieckiem wtedy, gdy chcemy mu pomóc w uporaniu się z trudnymi emocjami np. ze złością, żalem, smutkiem, rozczarowaniem, strachem, dotyczącymi wydarzenia, które już było

Bajki relaksacyjne prowadzą do odprężenia, uspokojenia, wyciszenia. 

"Lekcje z klasą" - 5c

Uczniowie PSP nr 3 w Brzesku biorą udział w projekcje „Lekcje z klasą”zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dziecka działającą przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

„Lekcje z klasą” to interaktywny zestaw oparty o nowoczesne i angażujące materiały. Podczas lekcji dzieci uczą się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje, dobrze komunikować się ze sobą, działać na rzecz najbliższego otoczenia. Te umiejętności są niezbędne do dobrego funkcjonowania w przyszłości.Do projektu swoje klasy zapisało ponad 1000 nauczycieli.

Do 31 stycznia 2017 r. trwała kampania fundraisingowa Lekcje z klasą – Podaruj dzieciom mądry prezent , której celem było znalezienie darczyńców dla 1000 zgłoszonych klas. Kampanię zakończono sukcesem! Indywidualne zestawy trafiły do 1000 klas w całej Polsce.

W projekcie bierze udział klasa 5c pod opieką pani Justyny Krzywackiej.

Lekcje z klasą zostały objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Zdjęcia

Odyseusze z brzeskiej "Trójki" w ogólnopolskim finale projektu

Pięcioosobowy zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku wystąpił w finałowych zmaganiach 26. Odysei Umysłu.

Odyseja Umysłu to konkurs kreatywnego rozwiązywania problemów. Jego zadaniem jest rozwój twórczych zdolności dzieci i młodzieży, które w grupach podejmują się wykonania jednego z narzuconych przez organizatorów zadania. Na ogólnopolski finał projektu, który odbył się 1 i 2 kwietnia 2017 r. w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni przybyło 220 drużyn z całej Polski. Wśród nich znalazła się ekipa z brzeskiej „Trójki”  w składzie: Gabriela Gumularz, Emilia Sacha, Zuzanna Szczepaniak, Dagmara Wolak i Julia Wójcik. Piecze nad drużyną sprawował trener  - Krystian Sroka.

Zespół podczas konkursu zaprezentował autorskie przedstawienie, w którym  skonstruowany przez dzieci „dziwnobot” obserwuje ludzi i przyswaja sobie umiejętności typowe dla  człowieka. Pomysłowy scenariusz oraz niebanalne kostiumy i rekwizyty spotkały się  z żywiołową reakcją publiczności.  Znakomity występ zyskał także uznanie w oczach jurorów, którzy przyznali drużynie z „Trójki” wysokie noty.

Oprócz konkursowych występów organizatorzy przygotowali dla uczestników projektu szereg ciekawych zajęć. Brzescy Odyseusze znaleźli również czas na obejrzenie pięknego Trójmiasta. Dzieci zwiedziły molo w Sopocie, Westerplatte, gdańską starówkę oraz spacerowały brzegiem morza. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała wycieczce, którą dzieci odbyły w doskonałym nastroju.

Udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Odyseja Umysłu był dla uczniów niezapomnianą przygodą, która oprócz wielu pozytywnych wrażeń, dała im także możliwość rozwinięcia przydatnych umiejętności, takich jak: współpraca w zespole, twórcze rozwiązywanie problemów, łączenie wiedzy z różnych dziedzin i stosowanie jej w praktyce. Był to również wyjątkowy trening kreatywności.

Wyjazd uczniów do Gdyni był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu finansowemu Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawryki oraz Księdza Proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku Wojciecha Wernera.  ZDJĘCIA

Katarzyna Zelek


bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.