top
logo

UCZNIOWIE

Projekty edukacyjne

Projekt językowy „In The World Of Tales”

 

Dnia 25.03.2010r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku odbył się projekt językowy pt.: „In the word of tales”. W ramach projektu zaprezentowane zostały inscenizacje bajek i przypowieści w języku angielskim.
Celem projektu, było zachęcenie wszystkich uczniów do nauki języków obcych i ukazanie im jak bardzo język obcy jest potrzebny w dzisiejszych czasach. Udział w przedstawieniu uaktywnił uczniów, oraz pozwolił odkryć nieznane im do tej pory pola, w których mogą się realizować, a także dziedziny mogące stać się przedmiotem ich zainteresowań. Uczniowie realizując swoje pomysły jednocześnie promowali konieczność posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym.

 

Pierwsi na scenie wystąpili uczniowie klasy 5a, 6b i 6d, którzy pod opieką pani Eweliny Hachaj i pani mgr Agnieszki Wnuk ukazali świat niebezpieczeństw czyhających w domu na zwierzęta w postaci sprzętów domowych (potworów) w przedstawieniu pt.: „Home Monsters”.

Następnie wystąpili uczniowie klas IVa, IVc, Vb i Vd, którzy pod kierunkiem pani mgr Anny Gadowskiej i pani Dominiki Pieprzyk zaprezentowali inscenizację bajki pt.: ”Jasper and a Hundred Hares”, która uczy, że dobre uczynki nigdy nie pozostają bez echa a dobro zawsze do nas powraca, nieraz ze zdwojoną siłą.

Na zakończenie uczniowie klas 5a,6c pod opieką pani Franciszki Janory, przedstawili przypowieść o talentach wg św. Mateusza.

 

Uczniowie na zajęciach kółek przedmiotowych przez trzy miesiące zajmowali się przygotowaniami poświęconymi ww inscenizacjom.  Bardzo wiele czasu zajęły próby i nauka ról, jednak przedstawienie wypadło doskonale i starania wszystkich zaangażowanych zostały nagrodzone.

 

W ramach projektu został również zorganizowany konkurs języka angielskiego pt.: „I ty też możesz zostać scenarzystą”, w którym uczniowie klas 4-6 pisali własne scenariusze bajek w języku angielskim. Pierwsze miejsce w konkursie zajęły uczennice klasy VI c Gloria Kostrzewa oraz Beata Kotra, wyróżniona została uczennica klasy VI d Wiktoria Styrna.

 

 

 

 

 

”Co słychać w jesiennym lesie?”

”Co słychać w jesiennym lesie?”

Dnia 18 grudnia 2009 roku o godzinie 10.45 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku odbyła się uroczysta prezentacja, pt. " Co słychać w jesiennym lesie?" wieńcząca projekt edukacyjny : Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy.   Jest to przedsięwzięcie współfinansowane  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszym etapie tegoż projektu, który trwał sześć miesięcy uczestniczyli uczniowie klasy 2 "d" pod opieką wychowawcy pani mgr Joanny Rdzawskiej. Prezentacja  miała charakter inscenizacji na podstawie wierszy, piosenek i utworów muzycznych o tematyce jesiennej z wykorzystaniem pomocy, przyborów przeznaczonych do nauki i zabawy w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań. Scenografia  przedstawiała las jesienną porą. Wykorzystane zostały prace plastyczne wykonane przez uczniów w czasie trwania projektu, ilustracje z cyklu "Rok wierszem malowany" oraz prace wykonane specjalnie na potrzeby prezentacji. Mali aktorzy wcielili się w rolę zwierząt leśnych, które przygotowują się do nadchodzącej zimy.  Wykorzystane zostały fragmenty utworów m.in.: D. Gellnerowej, Cz. Janczarskiego, J. Brzechwy, M. Wojciechowicz oraz krótkie rymowanki i wierszyki autorstwa wychowawcy. Kwestie dzieci były przeplatane utworami muzycznymi, które uczniowie wykonywali wspólnie na scenie tworząc jednocześnie akompaniament na instrumentach muzycznych. W czasie prezentacji wykorzystano pomoce związane z projektem. Pod koniec prezentacji nastąpiło uroczyste przekazanie przyborów i środków obecnej klasie 1 "d", która rozpoczyna drugi etap projektu.

  

 

 

 

Światowy Dzień Książki

 Już po raz piąty Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku uczciła Światowy Dzień Książki – doroczne święto ogłoszone przez UNESCO w 1995 r.. Ideą tego dnia jest popularyzacja książki i czytelnictwa. Oprawa tego święta nawiązuje do starego katalońskiego zwyczaju, kiedy w dniu św. Jerzego patrona regionu, na pamiątkę pokonania przez niego smoka, z którego krwi miały wyrastać róże, obdarowywano kobiety czerwonymi różami. Potem – w zamian - kobiety zaczęły darować swym mężom i narzeczonym książki. Ten piękny zwyczaj przyjął się także w naszej szkole. Oprawą uroczystości było obdarowanie zaproszonych gości i nauczycieli różami i książkami. Uroczystość odbyła się w niepowtarzalnej atmosferze. Uczniowie z klasy IV a i IV b przedstawili scenkę, w której udowadniali, że moda na książkę była, jest i będzie. Następnie w ramach akcji „Wielkie Czytanie” z okazji Światowego Tygodnia Działań - „Edukacja dla Wszystkich” podjęte przez kraje zrzeszone w ONZ, w tym także Polskę odbyła się Wielka Światowa Lekcja w której wzięli udział uczniowie, oraz zaproszeni goście: Burmistrz Brzeska - Grzegorz Wawryka, Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Ojczyk, Radna Rady Miejskiej - Katarzyna Pacewicz-Pyrek, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu - Józef Cierniak, Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Maria Marek, Przewodniczący Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 -Andrzej Czernecki oraz Dyrektor Szkoły Dorota Wójcik. Przy blasku świec goście czytali książki ze swojego dzieciństwa, które były ich ulubionymi lekturami, kiedy chodzili do szkoły i mówili czym dla nich jest czytanie i dlaczego jest tak ważne. Dzieląc się miłością do książek zachęcali do kontaktu z literaturą. Również uczniowie przeczytali fragmenty książek polecając je swoim rówieśnikom. Na koniec Pani Dyrektor i Przewodniczący Rady Rodziców wręczyli nagrody laureatom „Konkursu Pięknego Czytania”, który odbył się dzień wcześniej w bibliotece szkolnej. Najpiękniej czytającymi okazali się: w kategorii klas IV - pierwsze miejsce zajęła Julia Bober z kl. 4 a, drugie Katarzyna Radziak z kl. 4 a, trzecie Katarzyna Gawenda z kl. 4 c ; w kategorii klas V – pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Kaim z kl. 5 b, drugie Wiktoria Styrna z kl. 5 d, trzecie Oliwia Kozub z kl. 5 c ; w kategorii klas VI – pierwsze miejsce zajęła Angelika Juniszewska z kl. VI a, drugie Natalia Wójcik z kl. 6 d, trzecie Weronika Dudzik z kl. 6 b.. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani książkami. Uroczystość związaną ze Światowym Dniem Książki przygotowały : mgr Teresa Kwaśniak i mgr Aneta Franczyk.

Rocznica śmierci Jana Pawła II

Wspomnienie Jana Pawła II w czwartą rocznicę Jego śmierci.

Dnia 31 marca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku odbyła się prezentacja projektu - wspomnienia z okazji czwartej rocznicy przejścia do Domu Ojca, Sługi Bożego, papieża Jana Pawła II. Uczniowie naszej szkoły zebrali się w sali gimnastycznej, aby raz jeszcze spotkać się z ukochanym Ojcem Świętym.

Montaż słowno-muzyczny połączony z prezentacją multimedialną został przygotowany przez: mgr Agnieszkę Wnuk, mgr Monikę Dudek oraz Franciszkę Zwierz . Projekt przybliżył uczniom sylwetkę Tego Wielkiego Człowieka i przypomniał Jego słowa skierowane do każdego z nas. Recytatorzy, narratorzy, soliści powtarzali: nie lękajcie się, żaden człowiek nie jest tak do końca zły, nie obawiajcie się trwać przy swoim bliźnim, dostrzegajcie obok drugiego człowieka, nie ma niczego ważniejszego nad miłość.

W prezentacji – spotkaniu w studiu telewizyjnym osób związanych z Ojcem Świętym - wystąpili uczniowie klasy 4a i 6c. Całość dopełniała wspaniała dekoracja, którą stanowił wielki portret (3 m x 3 m) malowany na płótnie przez mgr inż. Dorota Wojtyś wraz z uczniami z kółka plastycznego oraz oprawa muzyczną, o którą zadbała mgr Iwona Mikołajek, natomiast za stronę techniczną odpowiadał mgr Marek Małysa.

W ramach projektu został również zorganizowany konkurs plastyczny pt.: „Ojciec Święty oczami dzieci”. Brali w nim udział uczniowie klas 1-6. Polegał on na przedstawieniu papieża Jana Pawła II. Praca mogła być wykonana dowolną techniką. Najciekawszą wykonała Karolina Baniak z klasy 4a zajmując I miejsce w konkursie.

Wspomnienie o Ojcu Świętym było wyjątkowe, ponieważ w jego realizację aktywnie włączyli się rodzice występujących uczniów. Pan Łukasz Holik wykonał wspaniałą prezentację multimedialną, a państwo Beata i Grzegorz Franczakowie przygotowali do przedstawienia zespół muzyczny z klasy 4a. Wspierali ich w tym zadaniu również pani Aneta Baniak i pan Grzegorz Noga.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz pracy jaką włożyli w realizację tego występu projekt wywołał spontaniczne reakcje uczniów, nauczycieli i rodziców, w niejednym oku pojawiły się łzy a dzieci z mocą powtarzały, że są pokoleniem Jana Pawła II i chcą, żeby tak pozostało na zawsze.


"Droga do Betlejem"

W dniu 18 stycznia 2009 r. w godzinach popołudniowych w Auli Chrystusa Króla, wypełnionej po brzegi widzami, odbyła się prezentacja jasełek pt. „Droga do Betlejem” w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku.
W przedstawieniu wystąpili uczniowie z klasy I b, III a i IV a pod kierunkiem Janiny Górskiej i Luizy Płaczek, kolędy i pastorałki śpiewały solistki i szkolny chórek przygotowany przez Zofię Pabian, a o dekorację plastyczną zadbała Dorota Wojtyś. Piękną szopkę wykonali pracownicy szkoły: woźny, Stanisław Gadziała i konserwator, Ryszard Tryba. Nagłośnieniem sali zajął się ksiądz Stanisław Kaczka, który razem z księdzem proboszczem Józefem Drabikiem wspierali naszą akcję.
Słowa uznania należą się rodzicom, którzy dla swoich pociech przygotowali piękne stroje.
Dochód z imprezy przeznaczony został dla przewlekle chorych uczniów naszej szkoły.
Młodzi artyści znali cel przygotowywanych jasełek i dlatego starali się, aby występ ten wypadł jak najlepiej. Przygotowanie spektaklu wymagało poświęcenia sporej ilości wolnego czasu uczniów i nauczycieli.
Motywem przewodnim prezentacji była pomoc drugiemu człowiekowi.
Chłopiec spieszy pokłonić się nowonarodzonemu Jezusowi w Betlejem. Po drodze spotyka pokrzywdzone przez los osoby, których nie może obojętnie ominąć. Żeby sprawić im przyjemność, wręcza im dziecięce dary, które niósł dla Dzieciątka. Ulubioną piłkę dał biednej dziewczynce, księgą podarował smutnemu staruszkowi, a ukochanego psa ofiarował chłopcu kalece. Te piękne uczynki – jak powiedziała Maryja – miały wartość bezcenną. Klęczący przy żłóbku królewicz, twierdził, że przybył do Nowonarodzonego z pustymi rękoma. Tak naprawdę sam był największym darem. Usłyszał, że gdyby było więcej podobnych do niego ludzi, Jezus nie musiałby zbawiać świata.

Spektakl trafił do serc widzów swą wzruszającą treścią. Odzwierciedleniem były łzy, skupienie na twarzach wielu i hojność, udało się nam zebrać prawie 1900 złotych, które przekażemy na pomoc uczniom dotkniętym chorobom.

Dostaliśmy od księdza Proboszcza zaproszenie do wystawiania kolejnych przedstawień w Auli Chrystusa Króla, z którego na pewno skorzystamy.

Zofia Pabian

 bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.