top
logo

UCZNIOWIE

Projekty edukacyjne

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

 

Dnia 17 .06.2010r w Szkole Podstawowej nr3 w Brzesku miała miejsce prezentacja efektów pracy uczniów II etapu projektu edukacyjnego ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Uczniowie kl. Id pod opieką  wych. mgr Renaty Libery od 1.12.2009r do 20.06.2010r  realizowali zadania projektowe wg ułożonego planu pt,, W krainie baśni i bajek-grajek”.

Praca z dziećmi  w ramach Projektu była prowadzona  na zajęciach obowiązkowych oraz podczas zajęć dodatkowych/ 2 godz. tygodniowo/.

Wcześniej w zorganizowanych Ośrodkach Zainteresowań Dziecięcych dzieci podejmowały różnorodne działania, a następnie n-l na podstawie poczynionych  obserwacji przygotował diagnozę początkową profilu inteligencji dziecka w oparciu o teorię H. Gardnera.

Dzieci rozwijały swoje zdolności i inteligencje poprzez ćwiczenia, zadania, zabawy i wycieczki. Wzbogaciły i pogłębiły swoją wiedzę o pojęcia związane z bajką, baśniami, teatrem…Chętnie uczestniczyły w spektaklach teatralnych, w spotkaniach z aktorem, poznały ,,kulisy sceny”, robiły  kukiełki, w pracowni ceramicznej rzeczy z gliny. W szkole słuchaliśmy bajek-grajek, familijnych opowiastek, wierszy, opowiadań. Sami też próbowaliśmy tworzyć własne wiersze, opowiadania, bajeczki. Robiliśmy mapy mentalne, albumy. Poprzez dodatkowe  lekcje uczniowie rozwijali ekspresję słowną, plastyczną, muzyczną, ruchową, matematyczno-logiczną. Nauczyli się współpracy i współdziałania w grupie. Przez kilka miesięcy uczniowie korzystali z bogatego zestawu środków dydaktycznych. Dzieci z chęcią i zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Nauka połączona z zabawą dawała im wiele satysfakcji i radości.

Dzięki realizacji projektu nauczyciel prowadzący rozpoznał i określił profil inteligencji każdego ucznia. Obserwował zmiany zachodzące  w rozwoju inteligencji, realizował swoje autorskie pomysły, wykorzystywał  różnorodne metody i formy pracy z uczniami.

Szkoła otrzymała bogaty zestaw środków dydaktycznych, które wpłynęły na uatrakcyjnienie procesu lekcyjnego i uzyskanie lepszych efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Rodzice natomiast mogli poznać  profil inteligencji swojego dziecka, dzięki czemu lepiej zorganizują im środowisko rozwoju w domu.

Praca uczniów została zaprezentowana podczas pokazu szerszemu gronu: uczniom kl. I-III, nauczycielom nauczania zintegrowanego, rodzicom, dziadkom, władzom.

Przygotowano inscenizację  na podstawie wierszy, piosenek i utworów muzycznych o tematyce baśniowej. Scenografię tworzyły mapy mentalne wykonane po wysłuchaniu bajek. Na stolikach ułożone były wytwory prac dziecięcych: albumy, książeczki, prace z gliny, plasteliny, kukiełki. Uczniowie występowali w bajkowych strojach.

Dzieci za pośrednictwem Oleńki i czarodzieja przenoszą się w bajkowy świat. Kolejno pojawiają  się: Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Koziołek Matołek, Jaś i Małgosia,Calineczka, Krasnoludki, Śnieżka…. Recytację przeplata śpiew zespołowy lub indywidualny.

Często towarzyszy akompaniament instrumentów muzycznych. Krasnoludki, czarownice wykonują też  układ taneczny. W teatrzyku kukiełkowym spotykamy smoka wawelskiego, Kraka, Szewczyka i królewnę. Na zakończenie przedstawienia śpiewamy piosenkę ,, Lubimy baśnie ”i jeszcze raz prezentujemy kolejno występujące bajkowe postaci.

ZDJĘCIA

 

 

Zwyczaje i tradycje wielkanocne

30 marca 2010 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr  3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Tradycje i zwyczaje wielkanocne". Projekt przygotowany przez panią mgr Grażynę Pleśniarską-Gwizdałę i mgr Justynę Krzywacką, był realizowany przez pięć tygodni bezpośrednio poprzedzających Święta Wielkanocne - począwszy od Środy Popielcowej (17 lutego). Wykonanie zadań związanych z projektem odbywało się w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Do pracy w ramach projektu włączyli się : mgr Jadwiga Grocholska, mgr Anna Wesołowska, mgr inż. Łucja Dzierwa, mgr inż. Dorota Wojtyś, pani Zofia Pabian zajęła się oprawą muzyczną.

CELE PROJEKTU:

 • Przybliżenie pięknych tradycji związanych z Wielkanocą;
 • Poznanie zwyczajów wielkanocnych różnych regionów Polski;
 • Poznanie tradycyjnego sposobu dekoracji stołu wielkanocnego;
 • Uczenie dostrzegania piękna wytworów kultury ludowej;
 • Inspirowanie twórczości opartej na motywach ludowych;
 • Uwrażliwienie na potrzebę kultywowania tradycji;
 • Rozbudzanie motywacji do świadomego uczenia się;
 • Wdrażanie do publicznych wystąpień;
 • Pobudzenie postaw kreatywnych w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy;
 • Poszerzanie współpracy szkoły z rodziną ucznia;
 • Promocja szkoły w środowisku.

 

W ramach projektu przeprowadzono lekcje tematycznie związane ze świętami i zwyczajami wielkanocnymi. Przygotowano specjalne wydanie pisemka informacyjno – kulturalnego „Kurier Uczniowski” opracowanego w czasie zajęć Koła Młodych Dziennikarzy. Wiele zadań, a szczególnie tych związanych z udziałem w licznych konkursach, wymagało pracy samodzielnej.

W związku z realizacją projektu przeprowadzono konkurs szkolnych omnibusów „Tęga głowa” o tematyce regionalnej, który obejmował wiadomości związane z tradycjami i zwyczajami wielkanocnymi. Jednym z zadań było zgromadzenie informacji o zwyczajach, sztuce ludowej oraz ilustracji i opisu strojów różnych regionów i przedstawienie ich w formie albumu. Uczniowie szkoły wzięli również udział w konkursie palm. Efekty ich pracy można było obejrzeć po przedstawieniu. Oceniano pomysłowość, dobór materiałów, estetykę pracy i wielkość palmy. Informacje na temat tradycji wielkanocnych zawarto również na pięknie przygotowanych plakatach, które stanowiły część dekoracji. Należało zgromadzić informacje o sztuce zdobienia kraszanek i pisanek lub ludowych zwyczajach wielkanocnych. Uczniowie klas wzięli również udział w konkursie na najpiękniej ozdobione jajka. Komisja oceniała efekt końcowy. Można było zastosować różne techniki zdobienia. Wyłonienie zwycięzcy było zadaniem niewdzięcznym. W ramach projektu uczniowie ułożyli ciekawe życzenia świąteczne i zapisali je na samodzielnie przygotowanych kartkach wielkanocnych. Zgromadzenie informacji o staropolskich zwyczajach, o Wielkiej Niedzieli, sposobie przystrajania stołu umożliwiło przygotowanie stołów wielkanocnych, ozdób, potraw, ciast, koszyczków ze święconką. Efektem pracy jest powstała „Książka kucharska” – zbiór przepisów wielkanocnych opracowany przez uczniów oraz przygotowane stoliki. Zadaniem wychowanków było również przygotowanie prezentacji multimedialnej wyświetlanej podczas spotkania kończącego pracę przy projekcie. Starania tych, którzy wzięli udział w przedsięwzięciu, zostały docenione, zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

W czasie podsumowania projektu uczniowie klasy IVc i Va wystąpili w części artystycznej obrazując zwyczaje świąt wielkanocnych i prezentując stroje ludowe różnych regionów Polski. Na uroczystym spotkaniu goszczono księdza proboszcza Józefa Drabika, przedstawicielkę Rady Miasta – panią Katarzynę Pacewicz- Pyrek i przedstawicieli Rady Rodziców działającej przy szkole.

 

 

Projekt językowy „In The World Of Tales”

 

Dnia 25.03.2010r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku odbył się projekt językowy pt.: „In the word of tales”. W ramach projektu zaprezentowane zostały inscenizacje bajek i przypowieści w języku angielskim.
Celem projektu, było zachęcenie wszystkich uczniów do nauki języków obcych i ukazanie im jak bardzo język obcy jest potrzebny w dzisiejszych czasach. Udział w przedstawieniu uaktywnił uczniów, oraz pozwolił odkryć nieznane im do tej pory pola, w których mogą się realizować, a także dziedziny mogące stać się przedmiotem ich zainteresowań. Uczniowie realizując swoje pomysły jednocześnie promowali konieczność posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym.

 

Pierwsi na scenie wystąpili uczniowie klasy 5a, 6b i 6d, którzy pod opieką pani Eweliny Hachaj i pani mgr Agnieszki Wnuk ukazali świat niebezpieczeństw czyhających w domu na zwierzęta w postaci sprzętów domowych (potworów) w przedstawieniu pt.: „Home Monsters”.

Następnie wystąpili uczniowie klas IVa, IVc, Vb i Vd, którzy pod kierunkiem pani mgr Anny Gadowskiej i pani Dominiki Pieprzyk zaprezentowali inscenizację bajki pt.: ”Jasper and a Hundred Hares”, która uczy, że dobre uczynki nigdy nie pozostają bez echa a dobro zawsze do nas powraca, nieraz ze zdwojoną siłą.

Na zakończenie uczniowie klas 5a,6c pod opieką pani Franciszki Janory, przedstawili przypowieść o talentach wg św. Mateusza.

 

Uczniowie na zajęciach kółek przedmiotowych przez trzy miesiące zajmowali się przygotowaniami poświęconymi ww inscenizacjom.  Bardzo wiele czasu zajęły próby i nauka ról, jednak przedstawienie wypadło doskonale i starania wszystkich zaangażowanych zostały nagrodzone.

 

W ramach projektu został również zorganizowany konkurs języka angielskiego pt.: „I ty też możesz zostać scenarzystą”, w którym uczniowie klas 4-6 pisali własne scenariusze bajek w języku angielskim. Pierwsze miejsce w konkursie zajęły uczennice klasy VI c Gloria Kostrzewa oraz Beata Kotra, wyróżniona została uczennica klasy VI d Wiktoria Styrna.

 

 

 

 

 

”Co słychać w jesiennym lesie?”

”Co słychać w jesiennym lesie?”

Dnia 18 grudnia 2009 roku o godzinie 10.45 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku odbyła się uroczysta prezentacja, pt. " Co słychać w jesiennym lesie?" wieńcząca projekt edukacyjny : Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy.   Jest to przedsięwzięcie współfinansowane  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszym etapie tegoż projektu, który trwał sześć miesięcy uczestniczyli uczniowie klasy 2 "d" pod opieką wychowawcy pani mgr Joanny Rdzawskiej. Prezentacja  miała charakter inscenizacji na podstawie wierszy, piosenek i utworów muzycznych o tematyce jesiennej z wykorzystaniem pomocy, przyborów przeznaczonych do nauki i zabawy w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań. Scenografia  przedstawiała las jesienną porą. Wykorzystane zostały prace plastyczne wykonane przez uczniów w czasie trwania projektu, ilustracje z cyklu "Rok wierszem malowany" oraz prace wykonane specjalnie na potrzeby prezentacji. Mali aktorzy wcielili się w rolę zwierząt leśnych, które przygotowują się do nadchodzącej zimy.  Wykorzystane zostały fragmenty utworów m.in.: D. Gellnerowej, Cz. Janczarskiego, J. Brzechwy, M. Wojciechowicz oraz krótkie rymowanki i wierszyki autorstwa wychowawcy. Kwestie dzieci były przeplatane utworami muzycznymi, które uczniowie wykonywali wspólnie na scenie tworząc jednocześnie akompaniament na instrumentach muzycznych. W czasie prezentacji wykorzystano pomoce związane z projektem. Pod koniec prezentacji nastąpiło uroczyste przekazanie przyborów i środków obecnej klasie 1 "d", która rozpoczyna drugi etap projektu.

 

 

 

 

Światowy Dzień Książki

 Już po raz piąty Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku uczciła Światowy Dzień Książki – doroczne święto ogłoszone przez UNESCO w 1995 r.. Ideą tego dnia jest popularyzacja książki i czytelnictwa. Oprawa tego święta nawiązuje do starego katalońskiego zwyczaju, kiedy w dniu św. Jerzego patrona regionu, na pamiątkę pokonania przez niego smoka, z którego krwi miały wyrastać róże, obdarowywano kobiety czerwonymi różami. Potem – w zamian - kobiety zaczęły darować swym mężom i narzeczonym książki. Ten piękny zwyczaj przyjął się także w naszej szkole. Oprawą uroczystości było obdarowanie zaproszonych gości i nauczycieli różami i książkami. Uroczystość odbyła się w niepowtarzalnej atmosferze. Uczniowie z klasy IV a i IV b przedstawili scenkę, w której udowadniali, że moda na książkę była, jest i będzie. Następnie w ramach akcji „Wielkie Czytanie” z okazji Światowego Tygodnia Działań - „Edukacja dla Wszystkich” podjęte przez kraje zrzeszone w ONZ, w tym także Polskę odbyła się Wielka Światowa Lekcja w której wzięli udział uczniowie, oraz zaproszeni goście: Burmistrz Brzeska - Grzegorz Wawryka, Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Ojczyk, Radna Rady Miejskiej - Katarzyna Pacewicz-Pyrek, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu - Józef Cierniak, Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Maria Marek, Przewodniczący Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 -Andrzej Czernecki oraz Dyrektor Szkoły Dorota Wójcik. Przy blasku świec goście czytali książki ze swojego dzieciństwa, które były ich ulubionymi lekturami, kiedy chodzili do szkoły i mówili czym dla nich jest czytanie i dlaczego jest tak ważne. Dzieląc się miłością do książek zachęcali do kontaktu z literaturą. Również uczniowie przeczytali fragmenty książek polecając je swoim rówieśnikom. Na koniec Pani Dyrektor i Przewodniczący Rady Rodziców wręczyli nagrody laureatom „Konkursu Pięknego Czytania”, który odbył się dzień wcześniej w bibliotece szkolnej. Najpiękniej czytającymi okazali się: w kategorii klas IV - pierwsze miejsce zajęła Julia Bober z kl. 4 a, drugie Katarzyna Radziak z kl. 4 a, trzecie Katarzyna Gawenda z kl. 4 c ; w kategorii klas V – pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Kaim z kl. 5 b, drugie Wiktoria Styrna z kl. 5 d, trzecie Oliwia Kozub z kl. 5 c ; w kategorii klas VI – pierwsze miejsce zajęła Angelika Juniszewska z kl. VI a, drugie Natalia Wójcik z kl. 6 d, trzecie Weronika Dudzik z kl. 6 b.. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani książkami. Uroczystość związaną ze Światowym Dniem Książki przygotowały : mgr Teresa Kwaśniak i mgr Aneta Franczyk.

bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.