top
logo

UCZNIOWIE

Projekty edukacyjne

Odyseja Umysłu

Szkoła bierze udział w projekcie Odyseja Umysłu.

 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku wzięli udział w 26. edycji Międzynarodowego Projektu „Odyseja Umysłu”. Ideę konkursu sprowadziła do Polski prof. Józefa Sołowiej, psycholog twórczości z Uniwersytetu Gdańskiego. Konkurs krajowy obejmuje dwa etapy: eliminacje regionalne i finał ogólnopolski. „Odyseja umysłu”, to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w który co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całego świata. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska.
W naszej szkole w projekcie wzięło udział 13 chętnych dzieci. Pracowały w dwóch drużynach. Grupa z klas IV liczyła 7 uczestników, natomiast w zespole z klas VI znalazło swoje miejsce i rolę 6 osób. Opiekę nad ekipami sprawował trener, Krystian Sroka, który organizował pracę dzieci, ze strony szkoły wspierała go Katarzyna Zelek. Z każdą z grup spotykali się raz w tygodniu.  Zgodnie z ideą projektu żadna osoba dorosła nie mogła narzucać dzieciom własnych pomysłów, miały tworzyć je same. Drużyny wybrały jeden z problemów długoterminowych, nad którym pracowały od grudnia do lutego włącznie. Podczas eliminacji regionalnych zespoły zmierzyły się również z problemem spontanicznym. Dzieci nie znały wcześniej zadań, a rozwiązanie musiały stworzyć w kilka chwil.
Po trzech miesiącach wytężonej pracy 25 lutego 2017 r. zespoły, przygotowane do konkursu, wraz z opiekunami pojechały do Krakowa, gdzie w jednej ze szkół odbyły się Eliminacje Regionalne. Nasi Odyseusze spędzili całą sobotę bardzo intensywnie. Dali z siebie wszystko podczas swoich prezentacji zadań długoterminowych, a także pokazali się z jak najlepszej strony w konkursie zadań spontanicznych. Wszyscy dobrze się bawili, oprócz swoich prezentacji mieli możliwość oglądnąć wiele ciekawych występów. Olbrzymią radością i sukcesem ekip z brzeskiej „Trójki” była informacja od organizatorów, że grupa uczniów z klas IV przeszła do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się 1 i 2 kwietnia 2017 r., w Gdyni.
Udział w projekcie był dla uczniów PSP nr 3 w Brzesku wielką przygodą. Dzieci świetnie się bawiły podczas zajęć, jak również podczas Eliminacji Regionalnych w Krakowie. Realizacja zadań projektowych dała im możliwość rozwoju kreatywnego myślenia, obycia ze sceną, angażowania się nawzajem w rozwiązywanie różnego rodzaju problemów. Projekt dał możliwość spełnienia marzeń, sprawdzenia odporności na stres, uczenia się myślenia nieszablonowego, otwartości na opinie i pomysły innych.
„Trójkowi Odyseusze” mieli przed sobą wielkie wyzwania, którym z odwagą potrafili sprostać.
Katarzyna Zelek
 
zdjęcia  

Bezpieczna i przyjazna szkoła

        W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku od 16 listopada 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. zrealizowany był rządowy program Bezpieczna i przyjazna szkoła pod hasłem Łączy nas wspólny cel, objęty patronatem Wojewody Małopolskiego oraz Burmistrza Brzeska.

Projekt bazował na najnowszej literaturze psychologiczno - pedagogicznej i obejmował:

1. Wykłady dla  rodziców klas I – III: „Ja rodzic – o stawaniu się świadomym rodzicem”

2. Wykłady dla rodziców klas IV – VI: „Lustrzane odbicie – o zasobach dziecka.”

3. Warsztaty dla chętnych rodziców uczniów klas I – III:

a)  „Kocham, więc wymagam - o poczuciu bezpieczeństwa”

b) ,,Mowa czy rozmowa – o sztuce porozumiewania się”

4.Warsztaty dla chętnych rodziców uczniów klas IV- VI:

a) „Czuję, więc jestem – o emocjach słów kilka”

b) „Mistrzowie iluzji – substancje psychoaktywne, uzależnienia chemiczne.  Zalogowani - Internet oraz inne uzależnienia behawioralne”.

5.Warsztaty dla nauczycieli

a)  „ABC trudnego zachowania – behawioralny model analizy zachowań”

b) „Zalogowani – internet oraz inne uzależnienia behawioralne”

6. Zorganizowanie Dnia Życzliwości

7. Zorganizowanie Dnia Pozdrowień

8. Lekcje wychowawcze pod hasłem „Razem bezpiecznie”: przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, zapobieganie cyberprzemocy, zapobieganie uzależnieniom,  zorganizowane przy wsparciu pedagoga szkolnego  i psychologa.

Jednym z działań wchodzących w skład przedsięwzięcia był  Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Tego dnia każdy uczeń wchodzący do szkoły witany był przez uśmiechniętych zuchów oraz członków Samorządu Uczniowskiego, od których otrzymywał plakietkę z uśmiechniętą buzią oraz owocowy poczęstunek. 

Kolorem tego dnia był żółty - barwa słońca, która symbolizuje dobry humor i optymizm.  Uczniowie, dzięki „życzliwej poczcie”,  mogli przekazać pozdrowienia swoim kolegom i koleżankom. Nie zapomnieli również o nauczycielach i pracownikach obsługi.

Ponadto każda klasa miała przygotować gazetkę ścienną pod hasłem  Bezpieczna, przyjazna i życzliwa szkoła. Uczniowie okazali w tym względzie wielką kreatywność. Gazetki były pomysłowe, a ich obowiązkowym elementem był klasowy kodeks życzliwości i uśmiechnięte słoneczko.  Komisja oceniająca prace miała trudne zadanie, by wyłonić zwycięzców. Ostatecznie pierwsze miejsca przyznano klasie 1 e i 5 a.

W tym szczególnym dniu niezwykłe były także przerwy – „przerwy pełne uśmiechu”. Na każdej z nich uczniów czekała niespodzianka w postaci zadania konkursowego. Był więc taniec radości, wspólna zabawa na korytarzu czy też liczenie uśmiechających się osób.

Na zakończenie dnia odbyła się zabawa taneczna, którą poprowadziła pani Lilla Sztyler i pan Mariusz Niedziałkowski. Dla uczniów przygotowano także różnorodne wróżby andrzejkowe oraz stanowisko malowania twarzy. Korytarze zapełniły się kolorowymi przebierańcami, a każdy uczestnik zabawy, w także rodzice przybywający na zebrania wywiadowcze, otrzymali zdrowy poczęstunek w postaci owoców oraz materiały promocyjne, czyli kalendarze na 2016 rok.

Ten dzień przysporzył uczniom wiele radości, był okazją do stworzenia życzliwej i przyjaznej atmosfery w szkole, szansą na utrwalenie nawyków bezpiecznej, radosnej nauki oraz zabawy.

W projekcie „Łączy nas wspólny cel” wzięło udział 120 rodziców, 63 nauczycieli oraz 604 uczniów.

Zajęcia realizowane były w formie warsztatowej przez Akademię Pozytywnej Profilaktyki.

W Dniu Życzliwości i Pozdrowień uczestniczyło 1200 osób: dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i zaproszonych gości.

Projekt przyczynił się do zwiększenia efektywności współpracy na linii nauczyciel - rodzic, doskonalenia kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz wzrostu świadomości w zakresie znaczenia istotności udziału i zaangażowania rodziców w działania prowadzone przez szkołę.

Wpłynął również na doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Prezentacja

Zdjęcia

 

"Oswoić Szkołę"

W naszej szkole od 17 października 2014 do 14 listopada 2014 r.  odbywały się zajęcia w ramach projektu pn. “Oswoić Szkołę". Był to program psychoedukacyjny i socjoterapeutyczny dla uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci sześcioletnich.

 Realizacja zajęć dla kilkunastu uczniów klas pierwszych ułatwiła im oswojenie się z największym jak dotąd wyzwaniem, jakim jest pójście do szkoły, pozwoliła im używać języka potrzeb i emocji, strategii radzenia sobie ze szkolną emocjonalną codziennością, tym samym zmniejszając niepożądane zachowania, stres i niepowodzenia szkolne.

Zajęcia dostosowane były do grupy uczestników, prowadzone były w formie zabawowej przez psychologa mgr Anetę Baranowską. Były to m.in. zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, konkurs „Mam talent”, bajki i zabawy terapeutyczne.

Projekt realizowany był przez Fundację Lemoniada we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku  ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zdjęcia

Gwiazda Szeryfa Praw Dziecka

W ramach projektu Szkoła z Prawami Dziecka, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku wzięli udział w cyklu zajęć poświęconych tematyce praw dziecka, rozumieniu tych praw w codziennym życiu. W oparciu o specjalnie opracowane materiały edukacyjne „Unicefu”, uczniowie dowiedzieli się, jak rozumieć poszczególne zapisy Konwencji, gdzie szukać pomocy w sytuacji,  gdy ich prawa są łamane. W trakcie rozmów i dyskusji często zwracaliśmy uwagę uczniom, że obok praw stoją obowiązki i, że o nich też muszą pamiętać i z nich się wywiązywać.

Po zapoznaniu się z zagadnieniem praw dziecka, uczniowie mieli za zadanie, zastanowić się wspólnie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami czy znają w swoim otoczeniu osoby, które zasługują na specjalne wyróżnienie. Osoby, które w szczególny sposób występują w interesie dzieci , które w swojej codziennej pracy poświęcają im dużo uwagi, troszczą się, aby fundusze gminy/miasta przeznaczane były na edukację, rozwój sportowy, kulturalny, zdrowie, rozrywkę. Czy dbają o poprawę bezpieczeństwa czy walczą o polepszenie losu dzieci z niepełnosprawnością, pomagają rodzinom ubogim.

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem wzięli na siebie to zadanie. Do koordynatora projektu, spłynęło ponad 30 kandydatów do wyróżnienia. Spośród wszystkich wybrano sześć osób z największą liczbą głosów. Są to burmistrz Brzeska pan Grzegorz Wawryka, pani Katarzyna Pacewicz-Pyrek, pan Krzysztof Ojczyk, pani Anetta Śnieg,  ks. Józef Drabik oraz pani Dorota Wójcik. Osoby te zostały uhonorowane odznaczeniem „ Gwiazda Szeryfa Praw Dziecka”. To wyróżnienie ma szczególną wartość, bo jest przyznawane przez dzieci i jest przyznawane po raz pierwszy w Polsce. Na uroczystym spotkaniu 24 czerwca w Regionalnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Brzesku, gdzie miało miejsce wręczenie odznaczeń, było widać wśród nominowanych wzruszenie i radość. W rozmowach często powtarzali, że jest to pierwsza nagroda jaką dostają od dzieci, że właściwie to oni zawsze dzieciom wręczają nagrody…, że to niezwykłe uczucie…

…a my mamy nadzieję, że uhonorowani Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka, będą nosić z dumą odznaczenie, jeszcze mocniej będą działać na rzecz dzieci i, że dołączą do Nich kolejni Szeryfowie.

Zdjęcia

Koordynator: Izabella Czernecka

Podsumowanie projektu edukacyjnego "Tydzień języka polskiego"

W dniu 21 marca 2014 r. odbyło się uroczyste podsumowanie przedmiotowego projektu edukacyjnego dla klas IV - VI pod hasłem „Tydzień Języka Polskiego”.  Projekt był przeprowadzony  w ostatnim tygodniu lutego i składały się na niego różnorodne działania, których celem było zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną w życiu codziennym, rozwijanie umiejętności językowych, ortograficznych i literackich oraz odkrywanie pasji i talentów uczniów. Koordynatorami przedsięwzięcia byli nauczyciele języka polskiego: mgr Magdalena Głowacka – Zastawnik, mgr Edyta Szczepanek, mgr Justyna Krzywacka, mgr Maria Bawół.

Uczniowie w ramach projektu brali udział w lekcjach tematycznych, konkursach, wycieczce  do opery, przygotowali przedstawienie i happening ortograficzny, przebierali się za swoich ulubionych bohaterów i włączyli się w akcję „Czytamy najmłodszym”.

W trakcie spotkania w sali gimnastycznej koordynatorzy projektu zaprezentowali efekty działań swoich podopiecznych, a Pani Dyrektor wręczyła nagrody zwycięzcom konkursów. Nagrodzonych zostało 55 uczniów i 9 zespołów klasowych.

Uczniowie mieli również okazję zobaczyć spektakl p. t. „Pan Słowik i inne ptaszki” przygotowany przez Koło Teatralne „MISZMASZ oraz finał konkursu na strój bajkowy, który zorganizowała biblioteka szkolna.

Na koniec akademii odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy  o Mikołaju Koperniku, szkolnego konkursu wiedzy o regionie oraz konkursów zorganizowanych w ramach projektu „Kraje i języki Europy”.

Zdjęcia

Magdalena Głowacka - Zastawnik


bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.