top
logo

UCZNIOWIE

Bezpieczna i przyjazna szkoła

        W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku od 16 listopada 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. zrealizowany był rządowy program Bezpieczna i przyjazna szkoła pod hasłem Łączy nas wspólny cel, objęty patronatem Wojewody Małopolskiego oraz Burmistrza Brzeska.

Projekt bazował na najnowszej literaturze psychologiczno - pedagogicznej i obejmował:

1. Wykłady dla  rodziców klas I – III: „Ja rodzic – o stawaniu się świadomym rodzicem”

2. Wykłady dla rodziców klas IV – VI: „Lustrzane odbicie – o zasobach dziecka.”

3. Warsztaty dla chętnych rodziców uczniów klas I – III:

a)  „Kocham, więc wymagam - o poczuciu bezpieczeństwa”

b) ,,Mowa czy rozmowa – o sztuce porozumiewania się”

4.Warsztaty dla chętnych rodziców uczniów klas IV- VI:

a) „Czuję, więc jestem – o emocjach słów kilka”

b) „Mistrzowie iluzji – substancje psychoaktywne, uzależnienia chemiczne.  Zalogowani - Internet oraz inne uzależnienia behawioralne”.

5.Warsztaty dla nauczycieli

a)  „ABC trudnego zachowania – behawioralny model analizy zachowań”

b) „Zalogowani – internet oraz inne uzależnienia behawioralne”

6. Zorganizowanie Dnia Życzliwości

7. Zorganizowanie Dnia Pozdrowień

8. Lekcje wychowawcze pod hasłem „Razem bezpiecznie”: przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, zapobieganie cyberprzemocy, zapobieganie uzależnieniom,  zorganizowane przy wsparciu pedagoga szkolnego  i psychologa.

Jednym z działań wchodzących w skład przedsięwzięcia był  Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Tego dnia każdy uczeń wchodzący do szkoły witany był przez uśmiechniętych zuchów oraz członków Samorządu Uczniowskiego, od których otrzymywał plakietkę z uśmiechniętą buzią oraz owocowy poczęstunek. 

Kolorem tego dnia był żółty - barwa słońca, która symbolizuje dobry humor i optymizm.  Uczniowie, dzięki „życzliwej poczcie”,  mogli przekazać pozdrowienia swoim kolegom i koleżankom. Nie zapomnieli również o nauczycielach i pracownikach obsługi.

Ponadto każda klasa miała przygotować gazetkę ścienną pod hasłem  Bezpieczna, przyjazna i życzliwa szkoła. Uczniowie okazali w tym względzie wielką kreatywność. Gazetki były pomysłowe, a ich obowiązkowym elementem był klasowy kodeks życzliwości i uśmiechnięte słoneczko.  Komisja oceniająca prace miała trudne zadanie, by wyłonić zwycięzców. Ostatecznie pierwsze miejsca przyznano klasie 1 e i 5 a.

W tym szczególnym dniu niezwykłe były także przerwy – „przerwy pełne uśmiechu”. Na każdej z nich uczniów czekała niespodzianka w postaci zadania konkursowego. Był więc taniec radości, wspólna zabawa na korytarzu czy też liczenie uśmiechających się osób.

Na zakończenie dnia odbyła się zabawa taneczna, którą poprowadziła pani Lilla Sztyler i pan Mariusz Niedziałkowski. Dla uczniów przygotowano także różnorodne wróżby andrzejkowe oraz stanowisko malowania twarzy. Korytarze zapełniły się kolorowymi przebierańcami, a każdy uczestnik zabawy, w także rodzice przybywający na zebrania wywiadowcze, otrzymali zdrowy poczęstunek w postaci owoców oraz materiały promocyjne, czyli kalendarze na 2016 rok.

Ten dzień przysporzył uczniom wiele radości, był okazją do stworzenia życzliwej i przyjaznej atmosfery w szkole, szansą na utrwalenie nawyków bezpiecznej, radosnej nauki oraz zabawy.

W projekcie „Łączy nas wspólny cel” wzięło udział 120 rodziców, 63 nauczycieli oraz 604 uczniów.

Zajęcia realizowane były w formie warsztatowej przez Akademię Pozytywnej Profilaktyki.

W Dniu Życzliwości i Pozdrowień uczestniczyło 1200 osób: dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i zaproszonych gości.

Projekt przyczynił się do zwiększenia efektywności współpracy na linii nauczyciel - rodzic, doskonalenia kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz wzrostu świadomości w zakresie znaczenia istotności udziału i zaangażowania rodziców w działania prowadzone przez szkołę.

Wpłynął również na doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Prezentacja

Zdjęcia

 


bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.