top
logo

UCZNIOWIE

Szkoła w ruchu

Nasza szkoła przystąpiła do akcji "Szkoła w ruchu"

 

2013/2014


Wychowanie fizyczne organizowane w ramach podstawy programowej .zdjęcia

W ramach nowej podstawy programowej uczniowie naszej szkoły są wyposażani  w umiejętności i wiedzę, która pozwoli im samodzielnie pielęgnować ciało i zdrowie oraz uprawiać rekreację sportową przez całe życie.

W zajęciach wychowania fizycznego  bardzo ważną rolę odgrywa różnorodność ćwiczeń wykorzystanie  przedmiotów typowych i nietypowych oraz licznych  przyrządów wykorzystanych podczas lekcji. Przykłady dobrej praktyki w naszej szkole przedstawiliśmy na przykładzie dwóch lekcji.

Ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową z nietypowym przedmiotem - scenariusz

Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej - tor przeszkód - scenariusz

Alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego .zdjęcia

 

Uczniowie kl. II-IV w ramach zajęć wychowania fizycznego uczestniczą w zajęciach nauki i doskonalenia pływania na krytej pływalni w Brzesku.

Zabawy w wodzie - ćwiczenia oswajające z wodą - scenariusz dla kl. II

Doskonalenie koordynacji ruchu ramion i nóg w kraulu na piersiach - scenariusz dla kl. IV

 

 

 

 

Edukacja zdrowotna. zdjęcia

Ważnym zadaniem szkoły jest dbałość o poprawną sylwetkę dziecka. Wszelkie oddziaływania zapobiegawcze, wyrównujące i kompensujące są integralną częścią programów szkolnych i pozaszkolnych. Do działań w tym zakresie należy między innymi gimnastyka korekcyjna, której głównym celem jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych.

Zajęciami gimnastyki korekcyjnej objęte są dzieci z klas I-III.

Zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych i wzmacniających mięśnie posturalne - scenariusz kl.II

 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe.

W naszej szkole w formie zajęć pozalekcyjnych odbywają się zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójeczka”.

SKS zdjęcia

Zajęcia dla : dziewcząt z kl.IV-VI z koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki, chłopców z kl.IV-VI z piłki nożnej, koszykówki i piłki ręcznej.

Drużyna "Orląt"

UKS "Trójeczka" zdjęcia

Zajęcia sportowe : Aikido dla klas I-VI .Nauka i doskonalenie pływania. Zajęcia taneczne. Zespół cheerleaderek. Zajęcia ogólnorozwojowe dla przedszkolaków i uczniów z kl. I-II,

Turnieje międzyklasowe zdjęcia

*Mikołajkowy turniej badmintona.*Międzyklasowy turniej w mini piłce siatkowej chłopców i dziewcząt. *Turniej piłki nożnej dla dziewcząt z klas I-VI z okazji Dnia Kobiet.

Zajęcia niezorganizowane-odkrywamy pasje.

Nauczyciele wychowania fizycznego podejmują działania na rzecz zachęcania uczniów do aktywnego wypoczynku. W ramach odkrywania pasji i zainteresowania uczniów przeprowadzono ankietę w kl.IV-VI dotyczącą ulubionych dyscyplin sportowych.

Efektem tego działania przy współpracy kl.Va i VIb powstała  gazetka ścienna na której znalazły się kluby sportowe z naszego miasta i okolicy w których można uprawiać ulubioną dyscyplinę sportu.

Aktywność w gronie rodziny. W ramach Dnia Kobiet zorganizowano zajęcia dla mam z dziećmi . Pierwsza część spotkania zawierała zabawy i ćwiczenia które na zasadzie rywalizacji wykonywały mamy i dzieci. Druga część stanowiła zajęcia rytmiczno-taneczne .

Istotnym elementem tych zajęć było aktywne spędzanie wolnego czasu z rodziną, wzmocnienie więzi rodzinnych, rozbudzanie aktywności dzieci we współpracy z rodzicami, sprawianie radości bliskim poprzez wspólną zabawę.

 

Aktywny wypoczynek - zdjęcia

 

Nauczyciele wychowania fizycznego i Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka” działając na rzecz aktywnego wypoczynku podczas ferii zorganizowało szereg działań zmierzających do zapewnienia dzieciom wielu atrakcji podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Podczas pięciu dni uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach aikido, ogólnorozwojowych,tanecznych,  na krytej pływalni , na kręgielni oraz wyjechali na lodowisko do Proszówek.

 

 

Cykliczne imprezy sportowe odbywające się w naszej szkole.

  • Projekt edukacyjny „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – mini olimpiada. zdjęcia , sprawozdanie z projektu
  • Dzień Sportu – Rywalizacja międzyklasowa . Zestaw zabaw i gier ruchowych dla klas I – VI. zdjęcia
  • Mini festiwal sztuk walki.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ  W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ "ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE".

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI "ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE"

 

 bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.