top
logo

UCZNIOWIE

Zerówka

 

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole utworzono dwie grupy zerowe.

 Wychowawcą zerówki  "0A" jest: pani Joanna Rdzawska - Mikuś

 Wychowawcą zerówki  "0B" jest: pani Sabina Wąsikiewicz

 

 

 

 

PLAN PRACY ZERÓWEK

Podczas kilku godzin spędzanych w oddziale przedszkolnym dzieci zdobywają i poszerzają swoją wiedzę.  Uczą się, bawią, rozwijają swoje pasje, nawiązują nowe  przyjaźnie,  kształtują charakter.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci przebywających w przedszkolu w godz. 7.00 – 16.00

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne;

8.00 - 9.00 Zestaw ćwiczeń porannych. Zabawy ruchowo- naśladowcze, orientacyjno- porządkowe, bieżne, itp;

 9.00 - 9.30 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania, śniadanie;

9.30 – 10.30 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego;

10.30-11.30 Przygotowania do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe. Zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali;

11.30 - 12.00 Powrót. Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu. 

12.00-12.30 Obiad.

12.30 – 13.00  Odpoczynek. Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, według zainteresowań.

13.00-14.00 Zabawy dowolne w ogrodzie lub Sali. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe.

14.00-14.20 podwieczorek;

14.20-16.00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb, i możliwości dzieci. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

UWAGA !!! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji ośrodka tematycznego.

 

Poradnik dla Rodzica  "Jesienne inspiracje"


bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.